Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2004 ]

ΕΓΚ. ΙΚΑ ΑΡ. 63/12.05.04 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της .

(Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/04 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της . )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 για τους εργαζόμενους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της


Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/12.2.04) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 10 του Ν. 825/78, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις 35ετίας, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 10.500 ημερών εργασίας σ΄ αυτές τις διατάξεις, δε λαμβάνεται υπόψη - εκτός άλλων χρόνων - ο χρόνος ασφάλισης πλέον των 300 ημερών κατ΄ έτος.

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (παρ. 2 αρθ. 12 Ν. 3232/2004)

Μ΄ αυτή τη διάταξη παρέχεται στους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΤ-ΜΓΤ που εργάζονταν και ασφαλίζονταν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92 δηλ. μέχρι 27.8.1992, σε συγκεκριμένες χαρτοβιομηχανίες, η δυνατότητα να συνυπολογίσουν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας όλο το χρόνο ασφάλισής τους στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, δηλ. και τις ημέρες εργασίας που υπερβαίνουν τις 300 κατ΄ έτος.

Β. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Από την ανωτέρω διάταξη καλύπτονται οι ασφαλισμένοι που απασχολήθηκαν στις χαρτοβιομηχανίες:

α) Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ»,

β) Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και

γ) Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.),

οι οποίοι είχαν οπωσδήποτε ασφαλιστεί στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ μέχρι 27.8.1992, ημερομηνία συγχώνευσης του Τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ στο ΙΚΑ (σήμερα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2079/1992.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ., δηλ. από την 12.2.2004. Συνεπώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση έχουν υποβληθεί από 12.2.2004 και μετά.

Εκκρεμείς αιτήσεις - που είχαν υποβληθεί πριν από την 12.2.2004 - σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται και εφόσον το δικαίωμα θεμελιώνεται με το χρόνο της κοινοποιούμενης διάταξης, θα κριθούν σύμφωνα με τ΄ αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο. Ευνόητο είναι όμως ότι, ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης θα οριστεί η 12.2.2004.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί και απορριφθεί λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων, έχουν όμως καταστεί οριστικές λόγω μη άσκησης ένδικων μέσων, θα επανακριθούν κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους. Τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίζουν όμως από τη νέα αίτηση.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Οι υπάλληλοι των τμημάτων ανακεφαλαίωσης Συντάξεων, κατά την ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας σε εργαζόμενους στις αναφερθείσες στην παράγραφο Β χαρτοβιομηχανίες που ασφαλίζονταν στο τ.ΤΑΤ-ΜΓΤ, θα πρέπει να ανακεφαλαιώνουν όλες τις ημέρες εργασίας στη στήλη της 35ετίας, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις του Τμήματος Συγχωνευθέντων Ταμείων του Υποκ/τος Αθηνών.

N. 3232/04

Άρθρο 12 - παρ. 2

2. «ο περιορισμός του αριθμού των κατ΄ έτος συνυπολογιζόμενων ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 825/78 (ΦΕΚ 189 Α΄) για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΤ - ΜΓΤ και για το χρόνο απασχόλησής τους στη χαρτοβιομηχανία Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. «ΣΟΦΤΕΞ», στη Θεσσαλική Βιομηχανία Χάρτου Α.Ε. και στη Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου Α.Ε. (Μ.Ε.Χ.), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2079/92».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο