Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55/27.4.04 Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004

(Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση 

55

Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004Σας κάνουμε γνωστό ότι με το Ν. 3236/2004(ΦΕΚ 60 Α΄/27.2.04 ) κυρώθηκε η Συνθήκη προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1.5.2004.


Τα δέκα νέα Κράτη-Μέλη είναι τα εξής: οι Δημοκρατίες Τσεχίας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας & Σλοβακίας.

Από την ως άνω ημερομηνία (1.5.04):

α) εφαρμόζονται απεριόριστα στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα ανωτέρω κράτη οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 & 574/72 ,όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα

β) παύουν να ισχύουν οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που είχε συνάψει η Ελλάδα με τη Κύπρο και τη Πολωνία

γ) έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα, οι εγκύκλιες διαταγές και οι Κωδικοποιημένες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα, απόδοσης δαπανών, διοικητικής συνεργασίας, απονομής συντάξεων και ανακαθορισμού των συντάξεων.

Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα νέα έντυπα της σειράς Ε100 και Ε200 προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των νέων κρατών, θα χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα σήμερα έντυπα των σειρών αυτών.

Με νεώτερο έγγραφό μας θα σας γνωστοποιήσουμε τις Υπηρεσίες Συνδέσμους των ως άνω Κρατών καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο