Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.50/19.04.04 Θέσπιση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους του Ν. 2084/92.

(Θέσπιση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους του Ν. 2084/92.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 Θέσπιση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους του Ν. 2084/92.

50

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/12.12.04) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής υπολογίζονταν επί του συνόλου των αποδοχών τους χωρίς κανένα περιορισμό (εγκ. 73/93).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις απαλλάσσονται εισφορών μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Το ανωτέρω ποσό για το έτος 2004 ανέρχεται στα 586,69 Ευρώ και επομένως το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών (ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης) επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής, ανέρχεται στα 4.693,52 Ευρώ (8Χ586,69 Ευρώ).
Συνεπώς, τίθεται, από 12/2/2004 και για λόγους πρακτικής εφαρμογής από 1/2/2004, ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοασφαλιζόμενους.
Τα ως άνω ισχύουν και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων & Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν, υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μπορεί να ανέρχονται μέχρι 4.693,52 Ευρώ.Τέλος, εάν έχουν καταβληθεί εισφορές επί αποδοχών που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Για τις περιπτώσεις της πολλαπλής ασφάλισης ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 162/65.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο