Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.03.04 Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

(Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37/29.3.2004 Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

37

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, που αφορούν στην επέκταση του παραπληγικού επιδόματος και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.

Παράγραφος 2 Άρθρ. 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04)

Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που:

α. πάσχουν από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

β. έχουν ακρωτηριασμό κατά τα τέσσερα άκρα, από τον αστράγαλο και πάνω για τα δύο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δύο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου, που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και

γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής,

δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

ε. έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.

Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω,

Το επίδομα παραπληγίας των παραγρ. 1 και 2 του άρθρο 42 του Ν. 1140/81 επεκτείνεται στις πιο κάτω αναλυτικά περιγραφόμενες κατηγορίες κινητικά αναπήρων ασφαλισμένων:

1. Στους πάσχοντες από μυασθένεια και μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Στους πάσχοντες από:

α) Ακρωτηριασμό των τεσσάρων άκρων. Στα μεν άνω άκρα από τον καρπό, στα δε κάτω άκρα από την ποδοκνημική.

β) Υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό και στα δύο κάτω άκρα.

γ) Ακρωτηριασμό στα δύο άνω άκρα από το ύψος του κάτω τριτημορίου του βραχιονίου.

δ) Ακρωτηριασμό του ενός άνω άκρου από το αντιβράχιο και του ενός κάτω άκρου από το μηριαίο.

Επισημαίνουμε ότι στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ακρωτηριασμών προϋπόθεση (έγκρισης του σχετικού επιδόματος) αποτελεί η κατάσταση των κολοβωμάτων να μην επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αντίστοιχου άκρου.

Τυχόν τεχνητά μέλη που δεν αποκαθιστούν την λειτουργικότητα των άκρων αλλά τοποθετούνται για αισθητικούς λόγους δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

3. Έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

4. Πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

5. Έχουν ακρωτηριασμό του άνω άκρου από τη μεσότητα του αντιβραχίου ή του κάτω άκρου από τη μεσότητα του μηριαίου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους (όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται).

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών αναπηρίας κατά την εξέταση των παραπάνω περιπτώσεων θα περιγράφουν στη σχετική γνωμάτευση την πάθηση και επιπρόσθετα θα αναφέρουν ότι: «Εμπίπτει (ή δεν εμπίπτει) στις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3232/2004».Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι γιατροί που συμμετέχουν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο