Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40/01.04.04 Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

(Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 40 Υπόχρεος εργοδότης καταβολής εισφορών οικοδομικών εργασιών για την ανάπλαση κτιρίων.

40

Σας κοινοποιούμε για εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 3164/03 που δημοσιεύθηκε στο 176 ΦΕΚ τ.Α' 2.7.03 και σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 εδ. γ' του Α.Ν. 1846/1951 υπόχρεος, εργοδότης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με την μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), θεωρείται ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, επισκευάζεται κλπ.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων και τις εν γένει αναπλάσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου αυτών, για τις οποίες παρέχεται στους ιδιοκτήτες επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3044/02 και του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3164/03, από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των εισφορών είναι ο εργολάβος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους, εφόσον αυτές αποπερατωθούν μέχρι 10/7/04.

Προκειμένου να τύχει εφαρμογής η διάταξη θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η απόφαση έγκρισης της μελέτης και της επιχορήγησης, η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός εγκεκριμένα από το Δήμο Αθηναίων ή την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και το εργολαβικό συμφωνητικό με το οποίο έγινε η ανάθεση των εργασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο