Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2004 ]

1026946/21.03.2004 Αποστολή στη ΓΓΠΣ δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068

(Αποστολή στη ΓΓΠΣ δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1026946/21.03.04 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2004 με συμπληρωμένους τους Κ.Α. 067-068 .

1026946

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και ύστερα από τη 1023447/586/Α0012/16.3.2004 διαταγή μας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ TAXISNET

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους μέσω TAXISNET και έχουν συμπληρωμένους τους κωδικούς αριθμούς 067-068 του Πίνακα 7 αυτής, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά να προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή επιπρόσθετα και χειρόγραφα της δήλωσής τους διατηρώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει οι δηλώσεις αυτές να δεματοποιηθούν ξεχωριστά από τις άλλες, γράφοντας την ένδειξη στο δέμα «Δηλώσεις INTERNET».


2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Δ.Ο.Υ.

Γενικά, μετά τον έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ποσών που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 067-068 του Πίνακα 7 των δηλώσεων και πιθανόν τη διόρθωση τους, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη σχετική διαταγή, απαιτείται επιπρόσθετα να συμπληρωθεί ο κωδικός 989 του Πίνακα 10 με την ένδειξη «1». Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα θεωρηθεί λανθασμένη και θα χρειασθεί η εκ νέου διόρθωσή της για την ένταξή της στη διαδικασία μηχανογραφικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ειδικότερα, οι δηλώσεις που έχουν αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και έχουν συμπληρωμένους τους κωδικούς 067-068 του Πίνακα 7 αυτών, θα χαρακτηριστούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. ως «λανθασμένες» και θα επιστραφούν στις Δ.Ο.Υ. προς διόρθωση και έλεγχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο