Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2005 ]

ΠΟΛ.1108/15.7.2005 (Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.

((Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1071849/4381/891/0014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1108


ΘΕΜΑ:Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3336/05 (ΦΕΚ 96 Α΄)

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36 
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38.
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως,
5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 519 8) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιο­τήτων του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη αλλαγής των εντύπων Φ.Π.Α., που προέκυψε λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από την 01/04/2005.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., για το έτος δύο χιλιάδες πέντε (έντυπο 009/05 Φ.Π.Α. . ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ1 ΤAXIS). όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο. θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει, μετά την 1-1-2005 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.


Αρθρο 2

Όσον αφορά, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και την διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005, ισχύουν όσα ορίζονται στην A.Y.Ο.. ΠΟΛ.1001/04.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο