Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 3312/2003 Ακίνητα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο, εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της επιχείρησης και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

(Ακίνητα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο, εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της επιχείρησης και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

<------> ............... 5. Επειδή, με τον μόνο λόγο αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης προβάλλεται ότι η προεκτεθείσα κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη διότι, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, από τη φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται μόνο τα κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας των βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων και όχι αυτά τα οποία απλά εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως εν προκειμένω τα γραφεία διοίκησης και το λογιστήριο. Ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 23, παρ. 1, περ. δ' του Ν.2459/1997, τα ανωτέρω ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα, όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, νομίμως κρίθηκε ότι εξυπηρετούν τον εμπορικό σκοπό της αναιρεσίβλητης βιομηχανικής επιχείρησης και ότι επομένως εμπίπτουν στην απαλλαγή την προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή. Συνεπώς, ο μόνος αυτός λόγος αναίρεσης καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο