Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 2826/2003 Η επίδοση γίνεται στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο ή στον χώρο εργασίας. Επίδοση σε άλλον χώρο προϋποθέτει τη συναίνεση του καλούμενου (του καθ ου). Ο επιδίδων και κατ επέκταση το δικαστήριο της ουσίας πρέπει να διερευνούν αν συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

(Η επίδοση γίνεται στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο ή στον χώρο εργασίας. Επίδοση σε άλλον χώρο προϋποθέτει τη συναίνεση του καλούμενου (του καθ ου). Ο επιδίδων και κατ επέκταση το δικαστήριο της ουσίας πρέπει να διερευνούν αν συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. )

Κατηγορία: Λοιπά

 <------> ............... 4. ... Το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναιρεσείων, στη διασάφηση εισαγωγής που είχε καταθέσει στο Β' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στη συνημμένη σε αυτή υπεύθυνη δήλωση, είχε αναφέρει ως διεύθυνσή του το Παλαιόκαστρο Σερρών, δέχθηκε ότι "νομίμως η τελωνειακή αρχή προέβη στην επίδοση της πράξης στη διεύθυνση αυτή, καθόσον ο εφεσίβλητος (ήδη αναιρεσείων) δεν δήλωσε, όπως όφειλε, την τυχόν αλλαγή της κατοικίας του, ενώ το γεγονός ότι μαζί με τη διασάφηση υπέβαλε και το πιο πάνω συμφωνητικό, δεν υποχρέωνε την τελωνειακή αρχή να τον αναζητήσει σε διεύθυνση διάφορη από τη δηλωθείσα, ενόψει μάλιστα και του ότι το συμφωνητικό αυτό φέρει ημερομηνία προγενέστερη της υποβολής των εν λόγω στοιχείων, αλλά και του ότι δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε σχετική επιφύλαξη από τον πατέρα του που παρέλαβε την επίδικη πράξη, η οποία και περιήλθε στην κατοχή του εφεσίβλητου (ήδη αναιρεσείοντος) τουλάχιστον από 12.10.1988, που υπέβαλε... αίτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών", ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεσή του. Η πιο πάνω κρίση όμως του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, καθόσον τούτο αρκέστηκε στο μη δυνάμενο να στηρίξει την κρίση του γεγονός ότι ο αναιρεσείων δεν δήλωσε τυχόν μεταβολή της κατοικίας του και στο μη δυνάμενο να καταστήσει νόμιμη την επίδοση, που έγινε με παράδοση των επιδοθέντων εγγράφων στον πατέρα του αναιρεσείοντος ως συνοίκου αυτού, γεγονός της μη διατύπωσης επιφύλαξης από αυτόν κατά την παραλαβή τους, δεν βεβαιώνεται δε ούτε γίνεται αιτιολογημένα δεκτό από το δικαστήριο ότι ο αναιρεσείων είχε πράγματι την κατοικία του στον τόπο όπου έγινε η επίδοση κατά τον χρόνο που αυτή έγινε, οπότε και μόνο η επίδοση αυτή θα ήταν νόμιμη. Για τον λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο