Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 2432/2002 Επί μεταφοράς δειγμάτων με σκοπό την επίδειξή τους σε μη προκαθορισμένους υποψήφιους αγοραστές, είναι δυνατή η έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, το οποίο συνοδεύει νομίμως τα δείγματα επί τόσο χρόνο, όσος απαιτείται κατά κοινή πείρα για την εκπλήρωση του προορισμού της συγκεκριμένης αποστολής.

(Επί μεταφοράς δειγμάτων με σκοπό την επίδειξή τους σε μη προκαθορισμένους υποψήφιους αγοραστές, είναι δυνατή η έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, το οποίο συνοδεύει νομίμως τα δείγματα επί τόσο χρόνο, όσος απαιτείται κατά κοινή πείρα για την εκπλήρωση του προορισμού της συγκεκριμένης αποστολής. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> ............... 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, στις 21.3.1994, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:40', υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών διενήργησαν έλεγχο στην περιοχή διοδίων Σχηματαρίου, στο υπ' αριθ. ... Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο της αναιρεσίβλητης εταιρίας, το οποίο βρέθηκε να μεταφέρει γυναικεία ενδύματα και συγκεκριμένα "140 φορέματα, 183 μπλούζες, 73 skirts και 6 suit, ήτοι συνολικά 402 τεμάχια, συνολικής αξίας 1.360.000 δρχ.". Ο οδηγός του αυτοκινήτου (Γ. Τ.) δήλωσε στους ελεγκτές ότι τα μεταφερόμενα αγαθά ήταν δείγματα, για τη διακίνηση των οποίων είχε εκδοθεί από την αναιρεσίβλητη το υπ' αριθ. 1453/15.3.1994 δελτίο αποστολής, το οποίο και τους επέδειξε. Το εν λόγω όμως δελτίο, προγενέστερο κατά έξι (6) ημέρες του ελέγχου και αναφέροντας, κατά τον έλεγχο, ως παραλήπτη τον ίδιο τον οδηγό του αυτοκινήτου, δεν θεωρήθηκε νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο για τη συγκεκριμένη μεταφορά. Γι' αυτόν τον λόγο, η φορολογική αρχή, βάσει της σχετικής έκθεσης ελέγχου των ανωτέρω υπαλλήλων, επέβαλε στην αναιρεσίβλητη το επίδικο πρόστιμο, ύψους όση και η αξία των ως άνω αγαθών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32, παρ. 1 του ΚΒΣ, σύμφωνα με το οποίο η μεταφορά αγαθών χωρίς το νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο θεωρείται απόκρυψη της οικείας συναλλαγής και επισύρει ισόποσο προς αυτή πρόστιμο. Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε ότι το ένδικο ως άνω δελτίο αποστολής είχε πράγματι εκδοθεί από την αναιρεσίβλητη στις 15.3.1994 με παραλήπτη "Γ. Τ. - Διάφοροι πελάτες", ότι έφερε στο σώμα του την ένδειξη "για δειγματισμό σε άγνωστους πελάτες σε Αττική - Στερεά - Εύβοια, Θεσσαλία - Μακεδονία", ότι τα αγαθά που αναγράφονταν σε αυτό ήταν τα ίδια "κατά κατηγορία και ποσότητα" με αυτά που είχαν βρεθεί στο φορτηγό κατά τον έλεγχο και ότι, όπως προέκυπτε από σχετικά τιμολόγια πώλησης βενζίνης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχειακής εταιρίας, το αυτοκίνητο της αναιρεσίβλητης περιόδευε πράγματι, όπως αυτή ισχυριζόταν, από 16/3 έως 19.3.1994 την Εύβοια και την ημέρα του ελέγχου κατευθυνόταν προς Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία. Υπό τα δεδομένα αυτά, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι το εν λόγω δελτίο αποστολής "το οποίο, ενόψει του χρόνου που είχε μεσολαβήσει από την έκδοσή του (15.3.1994) και του σκοπού για τον οποίο είχε εκδοθεί, δεν είχε χάσει την επικαιρότητά του, ήταν το νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο των κατά τον χρόνο ενέργειας του ελέγχου μεταφερόμενων αγαθών και" [ότι] "... συνεπώς, η εκκαλούσα" [και ήδη αναιρεσίβλητη] "δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη παράβαση της μεταφοράς αγαθών χωρίς νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο", εξαφάνισε δε, κατόπιν αυτού, την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχε κριθεί το αντίθετο και, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσίβλητης, ακύρωσε την πράξη επιβολής του προστίμου. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία νόμιμο συνοδευτικό για την ένδικη μεταφορά προς δειγματισμό αποτελούσε το πιο πάνω δελτίο που, όπως περιγράφεται στην αναιρεσιβαλλόμενη, έφερε τα στοιχεία συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και, ενόψει του αναγραφόμενου σε αυτό προορισμού της συγκεκριμένης διακίνησης, ήταν εν ισχύι κατά τον χρόνο του ελέγχου, είναι -σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης- νομίμως και επαρκώς καταρχήν αιτιολογημένη. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα, καθώς και η (μη περιέχουσα άλλο λόγο αναίρεσης) αίτηση στο σύνολό της. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο