Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 2168/2003 Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται μεν από απόφαση ποινικού δικαστηρίου, οφείλει όμως να τη συνεκτιμήσει για τη διαμόρφωση της κρίσης του.

(Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται μεν από απόφαση ποινικού δικαστηρίου, οφείλει όμως να τη συνεκτιμήσει για τη διαμόρφωση της κρίσης του. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> ............... 2. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών τη λειτουργία εκπαιδευτικής μονάδας στη Γλυφάδα Αττικής (νηπιαγωγείο και εκπαιδευτήρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης). Για παρακολούθηση των εργασιών της τήρησε βιβλία και στοιχεία Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ. Με την προσβληθείσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο πράξη επιβλήθηκαν πέντε (5) πρόστιμα, συνολικού ύψους 31.010.400 δρχ. για τη λήψη και καταχώριση πέντε (5) εικονικών τιμολογίων από την προμηθεύτριά της Ο.Ε. με την επωνυμία "Α. Σ. και Σία". Συγκεκριμένα, η αναιρεσείουσα έλαβε και καταχώρισε στα βιβλία της τα εξής εικονικά τιμολόγια: ένα (1) τιμολόγιο κατά το έτος 1992, ένα (1) κατά το έτος 1993 και τρία (3) κατά το έτος 1994, από τα οποία το τελευταίο θεωρήθηκε και ως πλαστό. Τα πρόστιμα, δυνάμενα κατά τον νόμο (ΚΒΣ, άρθρο 33, παρ. 4 πριν από την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ.134/1996) να ανέλθουν μέχρι και το πενταπλάσιο της αξίας των συναλλαγών, επέβαλε η φορολογική αρχή στο τριπλάσιο της αξίας των ένδικων συναλλαγών, με την αιτιολογία ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι τα εν λόγω τιμολόγια ήταν εικονικά, ένα (1) δε από τα πέντε (5) και πλαστό. Πρωτοδίκως, το πρόστιμο περιορίστηκε στο διπλάσιο αντί το τριπλάσιο των συναλλαγών, έφεση δε της εταιρίας απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. 3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999), μόνο οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων αποτελούν δεδικασμένο στα πλαίσια της διοικητικής δίκης ως προς την ενοχή του δράστη. Κατά συνέπεια, το διοικητικό δικαστήριο, κρίνοντας επί της διοικητικής παράβασης, δεν δεσμεύεται από τυχόν προηγηθείσα αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, υποχρεούται όμως να τη συνεκτιμήσει για τη διαμόρφωση της κρίσης του. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το δικάσαν Εφετείο όχι μόνο δεν συνεκτίμησε, αλλά ούτε καν προέβη σε απλή μνεία της υπ' αριθ. 77438/1999 αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία οι Μ. Γ. και Χ. Γ., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα της αναιρεσείουσας, απαλλάχθηκαν της κατηγορίας της φοροδιαφυγής για αποδοχή των υπ' αριθ. 4188/30.5.1994 και 401/6.6.1994 ένδικων τιμολογίων, τα οποία θεωρήθηκαν από το ποινικό δικαστήριο ως μη εικονικά, οι δε συναλλαγές που απεικονίζουν ως πραγματικές, μολονότι, όπως προκύπτει και από την έφεση, την απόφαση αυτή είχε νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 150 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επικαλεστεί και προσκομίσει η αναιρεσείουσα το πρώτον κατ' έφεση, δεδομένου ότι δημοσιεύτηκε μετά την έκδοση της απόφασης του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη είναι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω, μη νομίμως αιτιολογημένη, ο δε σχετικός λόγος αναίρεσης, ως βάσιμος, πρέπει να γίνει δεκτός και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο