Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 1269/2003 Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιβάλλεται στο άθροισμα, πρώτον, της τιμής χονδρικής, δεύτερον, της αξίας τυχόν έξτρα εξοπλισμού και, τρίτον, ενός ποσοστού 10%, αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από άλλον, κοινό εισαγωγέα, το ανωτέρω ποσοστό 10% προσαυξάνεται περαιτέρω ανάλογα. Αν η παραγγελία γίνει μεν από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, αλλά η διασάφηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο λόγω εκχώρησης του δικαιώματος τελωνισμού, τότε το εκ τρίτου ως ανωτέρω προστιθέμενο ποσό είναι το υπολογιζόμενο για κοινό εισαγωγέα. Είναι δε αδιάφορο αν ο εισαγωγέας αυτός είναι "αδελφή εταιρία" του αποκλειστικού αντιπροσώπου και εμπορεύεται μόνο αυτοκίνητα του ίδιου εργοστασίου.

(Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των εισαγόμενων αυτοκινήτων επιβάλλεται στο άθροισμα, πρώτον, της τιμής χονδρικής, δεύτερον, της αξίας τυχόν έξτρα εξοπλισμού και, τρίτον, ενός ποσοστού 10%, αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από άλλον, κοινό εισαγωγέα, το ανωτέρω ποσοστό 10% προσαυξάνεται περαιτέρω ανάλογα. Αν η παραγγελία γίνει μεν από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, αλλά η διασάφηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο λόγω εκχώρησης του δικαιώματος τελωνισμού, τότε το εκ τρίτου ως ανωτέρω προστιθέμενο ποσό είναι το υπολογιζόμενο για κοινό εισαγωγέα. Είναι δε αδιάφορο αν ο εισαγωγέας αυτός είναι "αδελφή εταιρία" του αποκλειστικού αντιπροσώπου και εμπορεύεται μόνο αυτοκίνητα του ίδιου εργοστασίου. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία με τη διασάφηση εισαγωγής που κατέθεσε στο Στ' Τελωνείο Πειραιά ζήτησε τον τελωνισμό για παραλαβή "επί καταβολή δασμών και λοιπών φόρων" πενήντα (50) αυτοκινήτων μάρκας Honda, τύπου Civic. Τα αυτοκίνητα αυτά είχαν πωληθεί από τον αλλοδαπό οίκο στην εταιρία "Α", η οποία εκχώρησε το δικαίωμα τελωνισμού τους στην αναιρεσείουσα με την από 26.9.1985 πράξη εκχώρησης. Η τελωνειακή αρχή, προκειμένου να προσδιορίσει τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων αυτών για τον καταλογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προσαύξησε το άθροισμα της τιμής χονδρικής πώλησής τους και της τιμής προαιρετικού εξοπλισμού τους κατά ποσοστό 21%, θεωρώντας ότι τα αυτοκίνητα αυτά εισήχθησαν από κοινό εισαγωγέα αυτοκινήτων και όχι από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας (οπότε το ποσοστό προσαύξησης θα ήταν 10%). Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτό ότι, εφόσον η αναιρεσείουσα εταιρία απέκτησε τα ανωτέρω αυτοκίνητα από την εταιρία "Α", αποκλειστική αντιπρόσωπο της αλλοδαπής εταιρίας "Honda Motor Co Ltd", με την ως άνω από 26.9.1985 πράξη εκχώρησης πριν από τον τελωνισμό τους εισήλθε ως εκδοχέας και στο δικαίωμα της εκχωρήτριας όπως προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων αυτών με την προσθήκη στη φορολογητέα αξία τους του προβλεπόμενου για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο ποσοστού 10% και συνεπώς το ποσοστό αυτό έπρεπε να εφαρμοστεί για τα ανωτέρω αυτοκίνητα που εισήγαγε η εταιρία αυτή. Το Διοικητικό Εφετείο όμως, με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε, αντίθετα, ότι εφόσον, κατά την έννοια του νόμου, κρίσιμη για την εφαρμογή του ανωτέρω μειωμένου ποσοστού προσαύξησης (10%), που προβλέπεται για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο, είναι η ιδιότητα του καταθέτοντος τη διασάφηση εισαγωγής και όχι εκείνου που παραγγέλλει το αυτοκίνητο, στην προκειμένη δε περίπτωση τη διασάφηση εισαγωγής κατέθεσε η αναιρεσείουσα, η οποία δεν ήταν αποκλειστική αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρίας "Honda Motor Co Ltd", καθόσον δεν απέκτησε την ιδιότητα αυτή με την κατά τα ανωτέρω εκχώρηση του δικαιώματος εκτελωνισμού των ως άνω αυτοκινήτων από την εταιρία "Α", ανεξαρτήτως αν η τελευταία ήταν ή όχι "αποκλειστική αντιπρόσωπος", δεν ήταν εφαρμοστέο το μειωμένο ποσοστό προσαύξησης (10%) που προβλέπεται για τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη ως προς την έννοια του νόμου και συνεπώς τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο