Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 1264/2003 Εφόσον η υπηρεσία (γραφικών τεχνών) έχει πράγματι παρασχεθεί, ο αποδέκτης του τιμολογίου δεν θεωρείται "λήπτης εικονικού τιμολογίου", έστω και αν το τιμολόγιο αυτό εκδόθηκε (δια χειρός παρένθετου προσώπου) από μη ενεργοποιηθείσα επιχείρηση.

(Εφόσον η υπηρεσία (γραφικών τεχνών) έχει πράγματι παρασχεθεί, ο αποδέκτης του τιμολογίου δεν θεωρείται "λήπτης εικονικού τιμολογίου", έστω και αν το τιμολόγιο αυτό εκδόθηκε (δια χειρός παρένθετου προσώπου) από μη ενεργοποιηθείσα επιχείρηση. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

<------> ............... 5. Επειδή, η αναιρεσείουσα εταιρία είχε προβάλει με την προσφυγή της και επανέλαβε με την έφεσή της τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει ότι το ένδικο τιμολόγιο δεν είχε εκδοθεί νομίμως, διότι αυτή ανέθεσε στον ως άνω Α. Τ., ο οποίος είχε εμφανιστεί στα γραφεία της τον Σεπτέμβριο του 1994 ως εργαζόμενος για τη νέα και άγνωστη σε αυτή επιχείρηση γραφικών τεχνών "Ι. Α.", την κατασκευή 50 μακετών για διάφορους πελάτες της (της αναιρεσείουσας), τις οποίες και τις παρέδωσε μετά δύο (2) περίπου μήνες, προσκομίζοντας και το ένδικο υπ' αριθ. 3/31.10.1994 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών έκδοσης της επιχείρησης "Ι. Α.". Η αναιρεσείουσα, κατά τον παραπάνω ισχυρισμό της, εξόφλησε το τιμολόγιο αυτό και το καταχώρισε αυθημερόν στα βιβλία της. Με τα δεδομένα αυτά, η προεκτεθείσα αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης είναι πλημμελής, διότι το Διοικητικό Εφετείο, χωρίς να εκφέρει κρίση για τη βασιμότητα του ως άνω ουσιώδους πραγματικού ισχυρισμού της αναιρεσείουσας, κατά τον οποίο η υπηρεσία για την οποία είχε εκδοθεί το ένδικο τιμολόγιο (κατασκευή 50 μακετών) είχε πράγματι παρασχεθεί σε αυτή από τον ανωτέρω Α. Τ. (για τον οποίο δέχτηκε ότι ήταν "υπεύθυνος" της επιχείρησης γραφικών τεχνών "Δ. Τ." που είχε την έδρα της στην οδό ...... στη Θεσσαλονίκη), που θα μπορούσε να στηρίξει, καταρχήν, το υπ' αυτής προβαλλόμενο ότι τελούσε εν καλή πίστει, έκρινε ότι στοιχειοθετείται η αποδοθείσα στην εταιρία αυτή παράβαση, χωρίς να αμφισβητήσει την κατά τα ανωτέρω κατασκευή και παράδοση των μακετών σε αυτή και την, με βάση το ως άνω τιμολόγιο, εξόφληση από αυτή του σε αυτό αναγραφόμενου τιμήματός τους, εκ μόνου του γεγονότος ότι η επιχείρηση "Ι. Α." ήταν εικονική και ουδέποτε ανέπτυξε επαγγελματική δραστηριότητα και του ότι η αναιρεσείουσα συναλλάχθηκε με την άγνωστή της επιχείρηση "Ι. Α." χωρίς να ελέγξει την εικονικότητά της. Για τον λόγο συνεπώς αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, όπως προκύπτει από την εκτίμηση των διαλαμβανόμενων στο δικόγραφό της, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο