Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 2602/2002 Η - λόγω εισφοράς σε συνιστώμενη ή συγχωνεύσασα Α.Ε. - μεταβίβαση ακινήτου με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, με την προϋπόθεση το ακίνητο αυτό να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία επί μία πενταετία τουλάχιστον. Η απαλλαγή αίρεται εφόσον, πριν ολοκληρωθεί η πενταετία, το ακίνητο μεταβιβαστεί έστω και αναγκαστικά (πλειστηριασμός).

(Η - λόγω εισφοράς σε συνιστώμενη ή συγχωνεύσασα Α.Ε. - μεταβίβαση ακινήτου με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, με την προϋπόθεση το ακίνητο αυτό να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία επί μία πενταετία τουλάχιστον. Η απαλλαγή αίρεται εφόσον, πριν ολοκληρωθεί η πενταετία, το ακίνητο μεταβιβαστεί έστω και αναγκαστικά (πλειστηριασμός). )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 <------> ............... 4. Επειδή, από τις πιο πάνω διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 συνάγεται ότι αν, με βάση τις διατάξεις αυτές, Α.Ε. είχε τύχει απαλλαγής για εισφορά ακινήτου και η εταιρία δεν χρησιμοποίησε το ακίνητο για τις ανάγκες της επί μία τουλάχιστον πενταετία από τη συγχώνευση ή τη μετατροπή, η απαλλαγή που είχε χορηγηθεί αίρεται αυτοδίκαια και ανακύπτει για την Α.Ε. η υποχρέωση να καταβάλει όλους τους φόρους από τους οποίους είχε απαλλαγεί. Περαιτέρω, η χρησιμοποίηση ή μη των εισφερόμενων ακινήτων για τις ανάγκες της συνιστώμενης εταιρίας επί μία τουλάχιστον πενταετία ερευνάται αντικειμενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα ή μη του υπόχρεου για τη μη εκπλήρωση του όρου αυτού. Επομένως, αίρεται η απαλλαγή και αν μέσα στην πενταετία η εταιρία που έχει συσταθεί απωλέσει την κυριότητα του ακινήτου το οποίο είχε εισφερθεί και κατά συνέπεια η εταιρία έπαψε να το χρησιμοποιεί λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού συνεπεία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της (Σ.τ.Ε. 61/2001). ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο