Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 1282/2002 Η αποδεικνυόμενη τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή φόρου, τέλους κ.λπ. στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος, είναι αρκετή να προσδώσει στις αποφάσεις αυτές νόμιμη υπόσταση. Η προβλεπόμενη εν περιλήψει δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και ελλείψει αυτής στην είσοδο των εκκλησιών, αποβλέπει απλά στην περαιτέρω γνωστοποίηση, η παράλειψη της οποίας δεν επηρεάζει το κύρος των υπόψη αποφάσεων.

(Η αποδεικνυόμενη τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιβολή φόρου, τέλους κ.λπ. στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος, είναι αρκετή να προσδώσει στις αποφάσεις αυτές νόμιμη υπόσταση. Η προβλεπόμενη εν περιλήψει δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και ελλείψει αυτής στην είσοδο των εκκλησιών, αποβλέπει απλά στην περαιτέρω γνωστοποίηση, η παράλειψη της οποίας δεν επηρεάζει το κύρος των υπόψη αποφάσεων. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως βεβαιώνεται στο από 8.1.1999 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του κλητήρα του Δήμου Ηρακλείου Γ.Κ., το οποίο συνυπογράφουν δύο μάρτυρες, ο κλητήρας αυτός τοιχοκόλλησε την πιο πάνω ημερομηνία "στο συνηθισμένο τόπο τοιχοκολλήσεων του Δημοτικού Καταστήματος την υπ' αριθ. 725/14.12.1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, περί καθορισμού τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, εστιατορίων, μπαρ κ.λπ.". Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί σε προηγούμενες σκέψεις, η υπ' αριθ. 725/14.12.1998 προσβαλλόμενη απόφαση απέκτησε νόμιμη υπόσταση με την πιο πάνω δημοσίευσή της στις 8.1.1999, από την επομένη δε της δημοσίευσης αυτής, δηλαδή από 9.1.1999, άρχισε η προβλεπόμενη στο άρθρο 46, παρ. 1 του Π.Δ.18/1989 60ήμερη προθεσμία για την προσβολή της με αίτηση ακύρωσης. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 28.5.1999, δηλαδή μετά από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, ασκήθηκε εκπρόθεσμα και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αβάσιμα λοιπόν με το από 30.1.2002 υπόμνημα (το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα) προβάλλονται τα αντίθετα και υποστηρίζεται ότι δεν δημοσιεύτηκε ολόκληρο το κείμενο της υπ' αριθ. 725/1998 προσβαλλόμενης απόφασης αλλά μόνο περίληψη της απόφασης αυτής ούτε δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα του Δήμου. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο