Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 346/2003 αδιαμφισβήτητη (παράλειψη υποβολής στοιχείων), το επιβαλλόμενο όμως πρόστιμο μεγαλύτερο του μικρότερου δυνατού, η κλήση σε προηγούμενη ακρόαση είναι απαραίτητη.

(αδιαμφισβήτητη (παράλειψη υποβολής στοιχείων), το επιβαλλόμενο όμως πρόστιμο μεγαλύτερο του μικρότερου δυνατού, η κλήση σε προηγούμενη ακρόαση είναι απαραίτητη. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> ............... 6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι η διοίκηση, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, κάλεσε την αιτούσα, όπως όφειλε βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 - ΦΕΚ 45/Α'), να εκφράσει τις απόψεις της ως προς την αποδοθείσα σ' αυτή παράβαση, ενόψει της οποίας επιμέτρησε, κατά τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.1571/1985 κριτήρια, το επιβληθέν σ' αυτή πρόστιμο (Σημείωση: πρόστιμο 25.000.000 δρχ.). Για τον λόγο συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο