Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 345/2003 Αν η επιβολή προστίμου είναι από τον νόμο υποχρεωτική για τη διοίκηση και η παράβαση αδιαμφισβήτητη (παράλειψη υποβολής στοιχείων), το δε επιβαλλόμενο πρόστιμο το μικρότερο δυνατόν, κλήση σε προηγούμενη ακρόαση δεν απαιτείται.

(Αν η επιβολή προστίμου είναι από τον νόμο υποχρεωτική για τη διοίκηση και η παράβαση αδιαμφισβήτητη (παράλειψη υποβολής στοιχείων), το δε επιβαλλόμενο πρόστιμο το μικρότερο δυνατόν, κλήση σε προηγούμενη ακρόαση δεν απαιτείται. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> ............... 8. Επειδή, καθ' ερμηνεία του δικογράφου, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, διότι η αιτούσα μη νομίμως δεν κλήθηκε σε προηγούμενη ακρόαση. Ο λόγος είναι αβάσιμος και απορριπτέος, δοθέντος ότι η καταρχήν επιβολή προστίμου, κατά την έννοια της ανωτέρω περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.1571/1985, εφόσον διαπιστώθηκε μη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, δεν ανήκε στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, αλλά ήταν υποχρεωτική, εφόσον δε στην αιτούσα επιβλήθηκε τελικά το κατώτερο προβλεπόμενο πρόστιμο (10.000.000 δρχ.), δεν απαιτείτο προηγούμενη ακρόαση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο