Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 3129/2002 Η μεταγραφή ποδοσφαιριστή από ομάδα εγκατεστημένη στην αλλοδαπή (χώρα της Ε.Ε. ή όχι ) σε ομάδα της ημεδαπής (Π.Α.Ε.) αποτελεί πράξη υπαγόμενη στην έννοια της υπηρεσίας διάθεσης προσωπικού της παρ. 3στ του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 και υπάγεται στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν αναφέρεται σε μόνιμη ή προσωρινή παραχώρηση.

(Η μεταγραφή ποδοσφαιριστή από ομάδα εγκατεστημένη στην αλλοδαπή (χώρα της Ε.Ε. ή όχι ) σε ομάδα της ημεδαπής (Π.Α.Ε.) αποτελεί πράξη υπαγόμενη στην έννοια της υπηρεσίας διάθεσης προσωπικού της παρ. 3στ του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 και υπάγεται στο ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν αναφέρεται σε μόνιμη ή προσωρινή παραχώρηση. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

<------> ............... 6. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι η παρατεθείσα στην προηγούμενη σκέψη κρίση του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη, διότι οι συμβάσεις μεταγραφής ποδοσφαιριστών δεν εμπίπτουν στην έννοια της "διάθεσης προσωπικού", κατά το άρθρο 12, παρ. 3, περ. στ' του Ν.1642/1986, καθόσον, κατά την αναιρεσείουσα, η διάταξη αυτή αναφέρεται σε συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα ("δανεισμού προσωπικού") και όχι σε συμβάσεις με στιγμιαίο χαρακτήρα ("μόνιμης παραχώρησης"). Ο λόγος όμως αυτός αναίρεσης είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, ενόψει των εκτιθέμενων στην ανωτέρω σκέψη 4 ως προς την έννοια της εν λόγω διάταξης. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο