Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 1473/2002 Ποσά που προέρχονται από "τυχερά" εκκλησιών, όπως από τρισάγια, παρακλήσεις κ.λπ. και βάσει κανονιστικής διάταξης καταβάλλονται από τον εργοδότη (εκκλησία) παγίως και περιοδικώς σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μισθωτού (ιερείς), συνιστούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

(Ποσά που προέρχονται από "τυχερά" εκκλησιών, όπως από τρισάγια, παρακλήσεις κ.λπ. και βάσει κανονιστικής διάταξης καταβάλλονται από τον εργοδότη (εκκλησία) παγίως και περιοδικώς σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μισθωτού (ιερείς), συνιστούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

<------> ............... 8. Επειδή, εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος, που υπηρετεί ως ιερέας στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Τήνου, με τη δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 προς τη ΔΟΥ Τήνου δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.882.979 δρχ. Τη δήλωση αυτή ανεκάλεσε στη συνέχεια εν μέρει, επικαλούμενος ότι ποσό 4.001.787 δρχ., προερχόμενο από τα πάσης φύσεως τυχερά που προσφέρουν οι πιστοί προαιρετικά στο Ναό για τρισάγια, παρακλήσεις και την ανάγνωση ονομάτων, δεν αποτελεί εισόδημα και από συγγνωστή νομική πλάνη είχε περιληφθεί στην αρχική δήλωσή του ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι "τα εν λόγω "τυχερά" δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη (ΠΙΙΕΤ) προς το κληρικό και λαϊκό προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτό ως αντιμισθία ή αντάλλαγμα μισθού για την προσφερόμενη υπηρεσία ή ως αμοιβή για υπερωριακή εργασία, αλλά καταβάλλονται "απευθείας" προαιρετικά και αυτοβούλως από τους πιστούς προς το κληρικό και λαϊκό προσωπικό του εν λόγω ιερού ιδρύματος για την τέλεση παρακλήσεων ή τρισάγιων ή την ανάγνωση ονομάτων κατά τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υφίσταται, προδήλως, το εννοιολογικό στοιχείο της εξάρτησης ούτε, άλλωστε, μπορεί να νοηθεί τέτοια σχέση εξάρτησης μεταξύ πιστών και κληρικού και λαϊκού προσωπικού του ΠΙΙΕΤ", με την αιτιολογία δε αυτή επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία είχε ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από τη φορολογική αρχή της προαναφερθείσας ανακλητικής δήλωσης του αναιρεσίβλητου. Η κρίση όμως αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης ότι τα πιο πάνω έσοδα του αναιρεσίβλητου δεν συνιστούν εισόδημα, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, για τους λόγους που έχουν εκτεθεί ανωτέρω στη σκέψη 7. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο