Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 68/2002 Ο προσωρινός έλεγχος πραγματοποιείται από όλους τους ελεγκτές που ορίστηκαν εγγράφως από τον έφορο. Η μη συμμετοχή κάποιου από αυτούς καθιστά την εκδιδόμενη πράξη νομικά πλημμελή.

(Ο προσωρινός έλεγχος πραγματοποιείται από όλους τους ελεγκτές που ορίστηκαν εγγράφως από τον έφορο. Η μη συμμετοχή κάποιου από αυτούς καθιστά την εκδιδόμενη πράξη νομικά πλημμελή. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> ............... 6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έπειτα από προσωρινό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά το άρθρο 15 του Ν.1563/1985 (βάσει της υπ' αριθ. 8/4.6.1987 σχετικής εντολής της φορολογικής αρχής) στην αναιρεσείουσα εταιρία, εκδόθηκε το επίδικο προσωρινό φύλλο ελέγχου, με το οποίο επιβλήθηκε σε βάρος της, για το ένδικο οικονομικό έτος, φόρος εισοδήματος επί των διανεμηθέντων από αυτή μερισμάτων. Προσφυγή της εταιρίας κατά του εν λόγω φύλλου ελέγχου έγινε πρωτοδίκως εν μέρει δεκτή και μεταρρυθμίστηκε το φύλλο. Με την έφεσή της κατά της πρωτόδικης απόφασης, η αναιρεσείουσα ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι το επίδικο φύλλο ελέγχου ήταν νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο διότι, κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου στην οποία στηριζόταν, ο σχετικός έλεγχος είχε διεξαχθεί από δύο ελεγκτές ("τους Α. Μ. και Γ. Χ."), μολονότι η σχετική εντολή είχε δοθεί σε τρεις ("... ήτοι τους Κ. Κ., Α. Μ. και Γ. Χ."). Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, απέρριψε τον λόγο αυτό έφεσης ως αβάσιμο, με την αιτιολογία ότι η, κατά τα ανωτέρω, υπογραφή της έκθεσης ελέγχου μόνο από τους δύο εκ των τριών ελεγκτών δεν συνιστούσε νομική πλημμέλεια, "αφού από την έκθεση αυτή προκύπτει ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε τελικά μόνο από τους δύο αυτούς ελεγκτές, οι οποίοι και την υπογράφουν." Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία ο ανωτέρω έλεγχος, υπό το δεδομένο ότι είχε ανατεθεί εγγράφως σε τρεις ελεγκτές, μπορούσε να διενεργηθεί νόμιμα μόνο από τους δύο (που υπέγραψαν την έκθεση ελέγχου), χωρίς να αναφέρεται ότι είχε προηγουμένως τροποποιηθεί εγγράφως η σχετική εντολή ελέγχου και είχε ανατεθεί ο έλεγχος στους δύο αυτούς ελεγκτές, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης, για τον λόγο δε αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο