Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 3446/2001 Για την υπαγωγή σε τέλος διαφήμισης υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων των διαφημιστικών δώρων που διατίθενται από επιχειρήσεις, δεν απαιτείται τα δώρα αυτά να φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη που να υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχείρησης, διότι η διαφήμιση στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται με τη διάθεση των δώρων.

(Για την υπαγωγή σε τέλος διαφήμισης υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων των διαφημιστικών δώρων που διατίθενται από επιχειρήσεις, δεν απαιτείται τα δώρα αυτά να φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη που να υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχείρησης, διότι η διαφήμιση στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται με τη διάθεση των δώρων. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η φορολογική αρχή και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης εταιρίας, λόγω μη καταβολής του αναλογούντος τέλους διαφήμισης, κονδύλια του λογαριασμού "διαφημίσεις", ύψους 3.364.000 δρχ., 5.452.000 δρχ. και 4.524.000 δρχ., που αφορούν δαπάνες για την αγορά διαφόρων διαφημιστικών ειδών, όπως πλαστικά σύνολα γραφείου, στυλό, θήκες κλειδιών, ωρολόγια επιτραπέζια, ημερολόγια τσέπης, πορτοφόλια, πλαστικές βάσεις για στυλό κ.λπ. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε ότι η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ειδών δεν υπέκειντο σε τέλος διαφήμισης και έπρεπε ως εκ τούτου να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης εταιρίας, με την αιτιολογία ότι μόνο σ' ένα από τα προσκομισθέντα τιμολόγια, ποσού 5.452.000 δρχ., αναφέρεται ότι τα επ' αυτού αναγραφόμενα δώρα φέρουν το διακριτικό σήμα "ΧΡΥΣΗ ΚΤΕΝΑ - Π.Α." και ότι δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας ούτε η φορολογική αρχή υποστηρίζει ότι τα προαναφερόμενα διαφημιστικά είδη χρησιμοποιούνταν από εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα. Σύμφωνα όμως με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η αιτιολογία αυτή είναι πλημμελής, κατά το πρώτο μεν σκέλος διότι τα ένδικα είδη, όπως αυτά περιγράφονται με την προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά και όπως προκύπτει από το δικόγραφο της έφεσης της αναιρεσίβλητης εταιρίας, είναι διαφημιστικά δώρα και, σαν τέτοια, δεν ήταν κατά νόμο αναγκαίο να φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη που να υποδηλώνει την ταυτότητά της, κατά το δεύτερο δε σκέλος, διότι η χρησιμοποίηση από τα ανωτέρω καταστήματα δεν αποτελεί προϋπόθεση επιβολής τους τέλους. Για το λόγο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το οικείο μέρος, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί κατά το αναιρούμενο μέρος στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση επί της ουσίας................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο