Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 2356/2001 Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και μετά την από το άρθρο 57 του Ν.1642/1986 κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων (Ν.505/1937). Η εισφορά αυτή αποτελεί ειδικό φόρο (που έχει επιβληθεί με την υπ αριθ. 1108/1948 πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1620/1951) και δεν είναι φόρος παρακολουθηματικού χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων.

(Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και μετά την από το άρθρο 57 του Ν.1642/1986 κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων (Ν.505/1937). Η εισφορά αυτή αποτελεί ειδικό φόρο (που έχει επιβληθεί με την υπ αριθ. 1108/1948 πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1620/1951) και δεν είναι φόρος παρακολουθηματικού χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, η ήδη αναιρεσίβλητη εταιρία υπέβαλε προς τον οικονομικό έφορο Γ' Πειραιώς την από 10.11.1993 δήλωση απόδοσης εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, ποσού 3.247.374 δρχ., από την Εκθεση Σύγχρονης Κατοικίας που πραγματοποίησε κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 1993 στο Εκθεσιακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Στη δήλωση αυτή η ήδη αναιρεσίβλητη διατύπωσε επιφύλαξη, κατ' άρθρο 5 του Ν.Δ.3269/1956, ότι... από την έναρξη ισχύος των Ν.1676/1986 και Ν.1642/1986 καταργήθηκε η ως άνω εισφορά. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 47706/10.10.1995 απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, στον οποίο διαβιβάστηκε η υπόθεση λόγω αρμοδιότητας, με την αιτιολογία ότι με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.1642/1986 καταργήθηκαν από 1.1.1987 οι διατάξεις του Α.Ν.507/1937 και όχι οι διατάξεις για την επιβολή εισφοράς υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, ότι εφόσον με το Ν.1642/1986 (άρθρο 57, παρ. 1γ') καταργήθηκαν οι διατάξεις του Α.Ν.505/1937, οι οποίες καθόριζαν το αντικείμενο της εν λόγω εισφοράς, δηλαδή τη συνολική τιμή του εισιτηρίου, αποτελούμενη από το δικαίωμα του θεατρώνη και το φόρο δημόσιων θεαμάτων που καταργήθηκε, τη βάση επί της οποίας επιβαλλόταν η εισφορά, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτοτελώς η διάταξη που καθορίζει την εν λόγω εισφορά, λόγω του παρακολουθηματικού της χαρακτήρα. Επομένως, έκρινε περαιτέρω το Διοικητικό Εφετείο, η πράξη της φορολογικής αρχής, με την οποία απορρίφθηκε η επιφύλαξη που διατύπωσε η ήδη αναιρεσίβλητη εταιρία στη δήλωσή της για να της αποδοθεί η εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. Σύμφωνα όμως με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση αυτή δεν είναι νόμιμη. Συνεπώς, όπως βασίμως προβάλλεται, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Η υπόθεση δε, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο