Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1746/2001 Η προσφυγή η οποία αναφέρεται σε πράξεις που βεβαιώνουν φόρο ή σε ανάκληση δηλώσεων ή σε αίτηση επιστροφής φόρου ή σε φορολόγηση με ειδικό τρόπο, πρέπει να αφορά στο ίδιο οικονομικό έτος. Προσφυγή που αναφέρεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για το ένα έτος, το προτασσόμενο.

(Η προσφυγή η οποία αναφέρεται σε πράξεις που βεβαιώνουν φόρο ή σε ανάκληση δηλώσεων ή σε αίτηση επιστροφής φόρου ή σε φορολόγηση με ειδικό τρόπο, πρέπει να αφορά στο ίδιο οικονομικό έτος. Προσφυγή που αναφέρεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για το ένα έτος, το προτασσόμενο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσείων, σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστρατεία, υπηρέτησε από 13.11.1987 έως 11.3.1993 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως χειριστής αεροπλάνων, εκτελώντας πτήσεις για τον έλεγχο ραδιοβοηθημάτων. Κατά τα οικονομικά έτη 1989, 1990 και 1991, στις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις περιέλαβε, μεταξύ των άλλων εισοδημάτων του, και το προερχόμενο από την ανωτέρω δραστηριότητά του. Βάσει των δηλώσεων αυτών, εκδόθηκαν τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος, με τα οποία ο οφειλόμενος φόρος υπολογίστηκε με τον ειδικό τρόπο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ.3323/1955. Στη συνέχεια όμως, έγινε διορθωτική εκκαθάριση και ο οφειλόμενος φόρος υπολογίστηκε με προοδευτικό συντελεστή. Ο αναιρεσείων, ενόψει του νέου αυτού υπολογισμού, με αίτησή του ζήτησε να φορολογηθεί με τον ειδικό τρόπο του άρθρου 9, παρ. 4 του Ν.Δ.3323/1955, ως ιπτάμενος χειριστής πολιτικής αεροπορίας για τα οικονομικά έτη 1989, 1990 και 1991. Προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της σχετικής αρνητικής απάντησης της φορολογικής αρχής, εξετάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μόνο κατά το προτασσόμενο σ' αυτήν οικονομικό έτος 1989, απορρίφθηκε δε ως απαράδεκτη για τα επόμενα οικονομικά έτη 1990 και 1991, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της συνάφειας. Η σκέψη αυτή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κρίθηκε νόμιμη από το Διοικητικό Εφετείο, με την αιτιολογία ότι πράγματι δεν συνέτρεχαν οι εν λόγω προϋποθέσεις, εφόσον το αίτημα του αναιρεσείοντος αναφερόταν σε τρία (3) οικονομικά έτη, αδιαφόρως αν η φορολογική αρχή του απάντησε μ' ένα ενιαίο έγγραφο, στο οποίο όμως περιεχόταν άρνηση υπαγωγής του στο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για τα τρία (3) αυτά διαφορετικά οικονομικά έτη. Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης αιτιολογείται νομίμως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα όλα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα. Ειδικά δε ο ισχυρισμός περί παράβασης της αρχής της χρηστής διοίκησης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, για το λόγο ότι δεν νοείται εφαρμογή της αρχής αυτής επί δικονομικών διατάξεων, όπως του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, γιατί αυτές αφορούν τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 6. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο