Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1626/2001 Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου εισοδήματος έχει χαρακτήρα γνήσιας παραγραφής και, δεδομένου ότι η συμπλήρωση ή όχι του χρόνου συνδέεται με τη συνδρομή και προβολή πραγματικών περιστατικών, η διαπίστωση στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση της παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο της ουσίας, αλλά) πρέπει να προτείνεται προσηκόντως από το φορολογούμενο.

(Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου εισοδήματος έχει χαρακτήρα γνήσιας παραγραφής και, δεδομένου ότι η συμπλήρωση ή όχι του χρόνου συνδέεται με τη συνδρομή και προβολή πραγματικών περιστατικών, η διαπίστωση στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση της παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο της ουσίας, αλλά) πρέπει να προτείνεται προσηκόντως από το φορολογούμενο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 <------> ............... 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση σε συνδυασμό με την πρωτόδικη και τα δικόγραφα της προσφυγής του αναιρεσίβλητου και της έφεσης του Δημοσίου, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 1 του Ν.Δ.3323/1955, 58 του Ν.1041/1980, 57 παρ. 1 του Ν.1249/1982, καθώς και του άρθρου 18 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή του ένδικου φόρου σε βάρος του αναιρεσίβλητου είχε παραγραφεί, για το λόγο δε αυτό, που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέτασε αυτεπάγγελτα, κρίνοντας ότι πρόκειται για αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 279 του Α.Κ., ακύρωσε, κατά το άρθρο 75 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, το προσβληθέν ενώπιόν του φύλλο ελέγχου ως νομικώς πλημμελές. Το Δημόσιο, με την έφεσή του, αμφισβήτησε την ορθότητα της κρίσης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγραφής κατά τις πιο πάνω διατάξεις, προέβαλε δε επιπλέον ότι δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι περί αποσβεστικής προθεσμίας διατάξεις του άρθρου 279 του Α.Κ. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υιοθετώντας τις σκέψεις της πρωτόδικης απόφασης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγραφής, απέρριψε με την προσβαλλόμενη απόφασή του την έφεση ως αβάσιμη, κρίνοντας ότι νομίμως ελήφθη υπόψη αυτεπάγγελτα η σχετική νομική πλημμέλεια. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη γιατί, κατά τα προεκτεθέντα, η παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, αλλά πρέπει να προταθεί προσηκόντως από το φορολογούμενο ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο