Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3103/2000 Σε περίπτωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν οφειλόταν, στην αναζήτησή του νομιμοποιείται τόσο ο παρακρατήσας, όσο και εκείνος σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση.

(Σε περίπτωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν οφειλόταν, στην αναζήτησή του νομιμοποιείται τόσο ο παρακρατήσας, όσο και εκείνος σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 <------> 4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι και αν η αναιρεσίβλητη ήταν πράγματι δικαιούχος των ένδικων δικαιωμάτων, πάντως δεν ενομιμοποιείτο αυτή να ζητήσει την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, αλλά μόνο η ενεργήσασα την παρακράτηση και απόδοση στο Δημόσιο ημεδαπή εταιρία, την εν λόγω δε έλλειψη νομιμοποίησης όφειλαν αυτεπάγγελτα να εξετάσουν τα δικαστήρια της ουσίας. Ο λόγος όμως αναίρεσης αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι, κατά πάγια νομολογία του δικαστηρίου τούτου, σε αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως παρακρατηθέντος και αποδοθέντος φόρου εισοδήματος νομιμοποιείται τόσο ο παρακρατήσας, όσο και εκείνος σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο