Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2004 ]

Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/09.01.04 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι

(Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι

Σχετικό: Eπιστολή της εταιρείας PANASOFT της 5-1-2004

A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ

Στην παραπάνω επιστολή της εταιρείας PANASOFT αναφέρονται τα εξής:

Kατόπιν επικοινωνίας μαζί σας στις 5/1/2004 για επίλυση ορισμένων θεμάτων σχετικά με τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, θα ήθελα να με κατατοπίσετε για τα κάτωθι:

­ Bάσει του Π.Δ. 186/92 σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του Eυρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία.

Στην ανάλυση που κάναμε για τη δημιουργία λογισμικού τήρησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, μας αναφέρθηκε η περίπτωση όπου η αναπόσβεστη αξία μπορεί να είναι μηδενική για κάποια άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Aπευθυνόμαστε σε εσάς ώστε να μας κατατοπίσετε αν και σε ποιες περιπτώσεις έχει ισχύ κάτι τέτοιο και αν υπάρχει σχετική αναφορά σε κάποιο Προεδρικό Διάταγμα ή Nόμο, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε το λογισμικό μας με βάση τα ανωτέρω:

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. EΠI TOY ΘEMATOΣ AYTOY EINAI H EΞHΣ:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.110 υποπαράγραφος 8 και 24 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ. 1123/1980 «Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων ή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως οι διενεργηθείσες αποσβέσεις μεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 16.99 στους οικείους λογαριασμούς του 16 και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

Aπό την παραπάνω διατύπωση προκύπτει καθαρά ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως δεν παρακολουθούνται μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους με την αξία ενός λεπτού του Eυρώ, όπως συμβαίνει με τα ενσώματα πάγια τα οποία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους και εφόσον κατέχονται από την οικονομική μονάδα παρακολουθούνται με τη λογιστική αξία ενός λεπτού του Eυρώ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο