Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 2060/1999 Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών

(Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη χρήση με την εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ποδηλάτων κ.λπ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όπως άλλωστε και η φορολογική αρχή, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη της αναιρεσίβλητης εξωλογιστικώς γιατί έκρινε τα τηρηθέντα από αυτή βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ ανεπαρκή και ανακριβή, με συνέπεια να είναι ανέφικτες οι λογιστικές επαληθεύσεις. Ετσι, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα σε 625.000.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 87.500.000 δρχ., με την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους 14%. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, αντίθετα, έγινε λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, ως προς δύο παραβάσεις στις οποίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στήριξε την κρίση του για την προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αντίθετα, ότι καθιστούσαν εφικτό τον λογιστικό προσδιορισμό. Από τα διαδικαστικά όμως έγγραφα της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει ότι η φορολογική αρχή είχε στηρίξει την περί εξωλογιστικού προσδιορισμού κρίση της και σε άλλη μία παράβαση, περί μη τήρησης βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα. Το Διοικητικό Εφετείο κατέληξε στην κρίση του περί εφικτού του λογιστικού προσδιορισμού χωρίς να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει και την παράβαση αυτή. Για τον λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε το Διοικητικό Εφετείο να κρίνει περί του λογιστικού ή εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης εταιρίας αφού λάβει υπόψη και την ανωτέρω παράβαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο