Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 1315/1999 Σε περίπτωση έκδοσης μερικού φύλλου ελέγχου προσδιορισμού του φόρου, δια του οποίου φύλλου η υποβληθείσα δήλωση χαρακτηρίζεται ανακριβής, η φορολογική αρχή νομίμως επιβάλλει τον προβλεπόμενο πρόσθετο φόρο, χωρίς να αναμείνει την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου για τυχόν πρόσθετα εισοδήματα.

(Σε περίπτωση έκδοσης μερικού φύλλου ελέγχου προσδιορισμού του φόρου, δια του οποίου φύλλου η υποβληθείσα δήλωση χαρακτηρίζεται ανακριβής, η φορολογική αρχή νομίμως επιβάλλει τον προβλεπόμενο πρόσθετο φόρο, χωρίς να αναμείνει την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου για τυχόν πρόσθετα εισοδήματα. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη Α.Ε. δήλωσε για το ένδικο οικονομικό έτος 1984 ζημία 8.011.929 δρχ., ως οικονομικό αποτέλεσμα προερχόμενο από την άσκηση επιχείρησης εισαγωγής και εμπορίας έτοιμων φαρμάκων και καλλυντικών, καθώς και παρασκευής φαρμάκων, καλλυντικών και αντιηλιακών εφευρέσεων διαφόρων αλλοδαπών οίκων. Η φορολογική αρχή όμως, κατόπιν ελέγχου, εξέδωσε το υπ' αριθ. 358β/26.5.1986 μερικό (προσωρινό) φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, με το οποίο προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα της αναιρεσίβλητης στο ποσό των 69.545.281 δρχ. και επιφυλάχθηκε για τον προσδιορισμό του εισοδήματός της από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες. Συγχρόνως, η φορολογική αρχή χαρακτήρισε τη φορολογική δήλωση της αναιρεσίβλητης ως ανακριβή και, ενόψει της διαφοράς του φόρου που διαπίστωσε και ανερχόταν σε 31.317.876 δρχ., επέβαλε σε βάρος της πρόστιμο 800.000 δρχ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.820/1978, το οποίο καταλόγισε με την υπ' αριθ. 101/26.5.1986 πράξη. Το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο έκρινε, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ότι δεν ήταν νόμιμη η επιβολή προστίμου σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας, καθόσον η ένδικη πράξη εκδόθηκε πρόωρα, πριν δηλαδή από τον οριστικό προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος της αναιρεσίβλητης. Η κρίση όμως αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης δεν είναι ορθή, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη και συνεπώς για τον λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο