Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 805/1998 Ποσά που καταβάλλονται για αγορά στολών εργασίας και γάλακτος τα οποία διατίθενται στο προσωπικό, αφορούν σε παραγωγική δαπάνη.

(Ποσά που καταβάλλονται για αγορά στολών εργασίας και γάλακτος τα οποία διατίθενται στο προσωπικό, αφορούν σε παραγωγική δαπάνη. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Δαπάνη για στολές εργασίας και γάλακτος Σ.τ.Ε.: 805/1998 (παρ. 12) Ποσά που καταβάλλονται για αγορά στολών εργασίας και γάλακτος τα οποία διατίθενται στο προσωπικό, αφορούν σε παραγωγική δαπάνη. <------> 12. Επειδή, στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ότι η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης δύο κονδύλια, εκ των οποίων το ένα εκ 491.000 δρχ. αφορά δαπάνη για παροχή τεχνικών συμβουλών σε υπάλληλο της αναιρεσίβλητης και το άλλο εκ 2.202.500 δρχ. δαπάνη στολών εργασίας, γάλακτος κ.λπ. για το προσωπικό της, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν καταχωρηθεί στις μισθοδοτικές καταστάσεις, με συνέπεια να μην καταβληθούν δικαιώματα του Δημοσίου και οι σχετικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η απόρριψη των ανωτέρω δαπανών δεν είναι νόμιμη, διότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει, ούτε εξάλλου αναφέρεται ρητά από τον έλεγχο, ότι τα επίδικα κονδύλια δόθηκαν ως προσαύξηση μισθού σε μέλη του προσωπικού της αναιρεσίβλητης, ώστε να ανακύπτει ζήτημα καταβολής γι' αυτά ασφαλιστικών εισφορών. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι μη νόμιμα με την προσβαλλόμενη απόφαση διαγράφηκαν οι ένδικες λογιστικές διαφορές, εφόσον για τις σχετικές δαπάνες θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία. Ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι δεν πλήττει την ανωτέρω παρατεθείσα αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία διαγράφηκαν οι ένδικες λογιστικές διαφορές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο