Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 805/1998 Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας.

(Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Δαπάνη προμήθειας εγγυητικής επιστολής ως παραγωγική Σ.τ.Ε.: 805/1998 (παρ. 10 και 11) Δαπάνη η οποία αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν σε πελάτες είναι παραγωγική, έστω και αν αποτελεί δαπάνη ελευθεριότητας. <------> 10. Επειδή, το άρθρο 35, παρ. 1, περ. α' του Ν.Δ.3323/1955, το οποίο εφαρμόζεται και στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του Ν.Δ.3843/1958, προβλέπει την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης των γενικών εξόδων διαχείρισης. Ως τέτοια δε έξοδα νοούνται, κατά τη διάταξη αυτή, οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή οι δαπάνες εκείνες οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της. Εξάλλου, στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης εμπίπτουν, κατά τη διάταξη αυτή, όχι μόνο οι δαπάνες που καταβάλλονται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, αλλά και οι καταβαλλόμενες οικειοθελώς, εφόσον είναι κατά τα ανωτέρω παραγωγικές. 11. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι ήταν παραγωγική και συνεπώς έπρεπε να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης δαπάνη 250.326 δρχ. που αφορά προμήθειες εγγυητικών επιστολών, με την αιτιολογία ότι η καταβολή προμήθειας σε τράπεζες για εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν σε πελάτες της αναιρεσίβλητης ανάγεται στον κύκλο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και, ειδικότερα, διευκολύνει την πιστοδότηση των πελατών της προς εξοικονόμηση χρημάτων για την αγορά των προϊόντων της. Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενόψει των εκτιθέμενων στην προηγούμενη σκέψη και συνεπώς ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Εξάλλου, ως νόμω αβάσιμος, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, πρέπει προεχόντως να απορριφθεί και ο ειδικότερος λόγος αναίρεσης, σύμφωνα με τον οποίο η ως άνω δαπάνη δεν μπορούσε να αναγνωρισθεί από το Διοικητικό Εφετείο ως παραγωγική, ενόψει και του ότι αποτελούσε δαπάνη ελευθεριότητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο