Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 509/2000 Για την έκδοση ένδικης πράξης επιβολής προστίμου, τηρείται η διαδικασία η προβλεπόμενη από τις διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που συντελέστηκαν οι παραβάσεις και όχι κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης.

(Για την έκδοση ένδικης πράξης επιβολής προστίμου, τηρείται η διαδικασία η προβλεπόμενη από τις διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που συντελέστηκαν οι παραβάσεις και όχι κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

 <------> 5. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, από έλεγχο που διενεργήθηκε την 14.10.1992 στα βιβλία και στοιχεία της ατομικής επιχείρησης (χωματουργικών εργασιών) του αιτούντος, διαπιστώθηκε από τη φορολογική αρχή ότι η επιχείρηση αυτή, κατά το έτος 1991, είχε παράσχει υπηρεσίες σε κοινοπραξία και ο αναιρεσείων είχε εισπράξει αντίστοιχα αμοιβές χωρίς να εκδώσει σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, κατά παράβαση του άρθρου 21 του ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977), για το λόγο δε αυτό εκδόθηκε η ένδικη πράξη επιβολής προστίμου. Η πράξη αυτή, κατ' αποδοχή προσφυγής του αιτούντος, ακυρώθηκε πρωτοδίκως με τη σκέψη ότι, κατά παράβαση του άρθρου 45, παρ. 8 του ως άνω Κώδικα, δεν είχε επιδοθεί στον αναιρεσείοντα, μετά τον έλεγχο που είχε διενεργήσει η φορολογική αρχή στην έδρα της επιχείρησής του, το κατά την εν λόγω διάταξη σημείωμα περί των διαπιστωθεισών παραβάσεων. Το Διοικητικό Εφετείο αντίθετα, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι, εφόσον ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης του αιτούντος διενεργήθηκε την 14.10.1992, υπό την ισχύ δηλαδή του άρθρου 36 του νεότερου ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), η παράλειψη επίδοσης σημειώματος, κατά τ' ανωτέρω, δεν επηρέαζε, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, το κύρος της πράξης επιβολής προστίμου. Κατόπιν αυτού, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, περαιτέρω δε, απέρριψε την προσφυγή του αιτούντος. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι ορθή. Διότι εφόσον, κατά τα γενόμενα δεκτά από το δικαστήριο, οι αποδοθείσες στον αναιρεσείοντα παραβάσεις φερόντουσαν ως συντελεσθείσες σε χρόνο (1991) κατά τον οποίο ίσχυε ο ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977), η έκδοση της ένδικης πράξης επιβολής προστίμου διεπόταν, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 45 του Κώδικα εκείνου, κατά την οποία επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της σχετικής διαδικασίας η επίδοση στον επιτηδευματία του ως άνω σημειώματος. Για το λόγο συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί - παρελκούσης της έρευνας του άλλου λόγου αναίρεσης - η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρίνισης ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο