Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 4008/1998 Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

(Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αφορολόγητα ποσά δεδουλευμένων τόκων Σ.τ.Ε.: 4008/1998 Οι τόκοι που καταβάλλονται από μισθωτό για στεγαστικό δάνειο, περιλαμβάνονται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά του φορολογούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημά του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Τούτο δε, δεν αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ούτε στη διάταξη του Συντάγματος που αφορά την απόκτηση στέγης, διότι ο κοινός νομοθέτης έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το σύστημα φορολογίας και τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα εισοδήματα κάθε πηγής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. <------> 7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει περαιτέρω από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος περιέλαβε, μεταξύ άλλων, στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά δεδουλευμένους τόκους ενυπόθηκου δανείου, ύψους 94.417 δρχ., με την επιφύλαξη της αφαίρεσής τους από την Α' πηγή, όχι κατά τον τρόπο που ορίζει η διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989, ως προσωπικό δηλαδή αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά, αλλά με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την αφαίρεση των αντίστοιχων τόκων από τις λοιπές πηγές εισοδήματος, με αφαίρεση δηλαδή αυτών από το ακαθάριστο εισόδημα κάθε πηγής. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989, σύμφωνα με την οποία το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων που καταβάλλουν οι μισθωτοί για τη λήψη στεγαστικών δανείων, δεν αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα της Α' πηγής (εισόδημα από ακίνητα), όπως συμβαίνει για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων, γεωργικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά συμπεριλαμβάνεται στα προσωπικά αφορολόγητα ποσά με βάση δικαιολογητικά, αντίκειται τόσο στην καθιερωμένη από το άρθρο 4, παρ. 1 και 5 του Συντάγματος αρχή της φορολογικής ισότητας, όσο και στο άρθρο 21, παρ. 4 του Συντάγματος, που υποχρεώνει το κράτος να εκδηλώνει ειδικό ενδιαφέρον για την απόκτηση κατοικίας από εκείνους που στερούνται αυτής ή στεγάζονται ανεπαρκώς, όπως είναι οι λήπτες στεγαστικών δανείων. Η κρίση αυτή της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν είναι νόμιμη διότι, κατά τα προεκτεθέντα, η διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ.129/1989 δεν έρχεται σε αντίθεση προς τα άρθρα 4, παρ. 1 και 5 και 21, παρ. 4 του Συντάγματος, για το λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η απόφαση αυτή είναι και κατά το μέρος αυτό αναιρετέα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο