Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 3745/1998 Εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων για πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου δίκης, είτε σαν μαρτυρία, είτε σαν έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δεν είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, αν δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από τον ΚΦΔ διατυπώσεις για την εγκυρότητά τους.

(Εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων για πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου δίκης, είτε σαν μαρτυρία, είτε σαν έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δεν είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, αν δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από τον ΚΦΔ διατυπώσεις για την εγκυρότητά τους. )

Εικονικά τιμολόγια - Πραγματογνωμοσύνη Σ.τ.Ε.: 3745/1998 Εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων για πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου δίκης, είτε σαν μαρτυρία, είτε σαν έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δεν είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα, αν δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από τον ΚΦΔ διατυπώσεις για την εγκυρότητά τους. <------> 4. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, προβάλλεται καταρχήν ότι μη νόμιμα το Διοικητικό Εφετείο αρνήθηκε να λάβει υπόψη την προσκομισθείσα από την αναιρεσείουσα, από 28.3.1988, βεβαίωση των πολιτικών μηχανικών ......, από την οποία προέκυπτε ότι κατά τον επίδικο χρόνο υπήρχε στο ξενοδοχείο ...... ποσότητα μαρμάρων ανταποκρινόμενη πλήρως στην ποσότητα που αναφέρεται στο υπ' αριθ. 25/1987 τιμολόγιο, παρόλο ότι κατά την αναιρεσείουσα η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστούσε απλή εξώδικη μαρτυρία, όπως εσφαλμένα έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά τεχνική έκθεση προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις και επί θεμάτων της ειδικότητάς τους. Ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος γιατί, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη, η πιο πάνω βεβαίωση, ανεξάρτητα του αν περιείχε απλές μαρτυρίες περί πραγματικών γεγονότων ή κρίσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις επί ορισμένου αντικειμένου, δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, νόμιμο και συνεπώς ληπτέο υπόψη από τα δικαστήρια της ουσίας αποδεικτικό μέσο, ενόψει μάλιστα και του ότι, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση και δεν αμφισβητείται άλλωστε από την αναιρεσείουσα εταιρία, η βεβαίωση αυτή συντάχθηκε μετά την άσκηση της προσφυγής και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την αναιρεσείουσα στην ανοιγείσα μ' αυτή φορολογική δίκη. 5. Επειδή, τέλος, η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου περί του ότι διαπράχθηκε η αποδοθείσα στην αναιρεσείουσα παράβαση της καταχώρισης στα βιβλία της ανύπαρκτης αγοράς, στηριχθείσα στα ανωτέρω υπό του δικαστηρίου δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά και εξενεχθείσα, μετά από συνεκτίμηση των αναλυτικά παρατιθέμενων στην προσβαλλόμενη απόφαση αποδεικτικών στοιχείων και ισχυρισμών των διαδίκων, είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και συνεπώς οι λόγοι αναίρεσης, με τους οποίους προβάλλεται ότι η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι αναιτιολόγητη ή πλημμελώς αιτιολογημένη, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο