Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων.

(Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Σ.τ.Ε.: 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ' αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων. <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσίβλητος ασκεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης συνεργείου αυτοκινήτων, στο οποίο γίνεται σέρβις ελαστικών και ζαντών, καθώς και εμπορία των ειδών αυτών. Στις 18.11.1993 και ώρα 17:45 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στο κατάστημα του αναιρεσίβλητου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος δεν είχε καταχωρίσει στο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων το υπ' αριθ. ...... Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο που βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματός του και στο οποίο άλλαζε λάστιχο. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, εκδόθηκε η ένδικη πράξη, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αναιρεσίβλητου πρόστιμο 100.000 δρχ. για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του ΚΒΣ. Το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι, εν προκειμένω, δεν στοιχειοθετείται η ένδικη παράβαση, καθόσον το πιο πάνω αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο του συνεργείου και όχι στον κύριο χώρο αυτού, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και συνεπώς δεν συντρέχει η σχετική προϋπόθεση του νόμου για την καταχώρισή του στο βιβλίο εισερχομένων. Η κρίση όμως αυτή αιτιολογείται πλημμελώς σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει η προσβαλλόμενη απόφαση να αναιρεθεί και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο προς νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο