Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 470/1998 Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την ανακρίβεια αυτή και δεν αρκεί η διαφορετική, μεταξύ πρωτόγραφου τιμολογίου και στελέχους, αναγραφείσα αξία.

(Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την ανακρίβεια αυτή και δεν αρκεί η διαφορετική, μεταξύ πρωτόγραφου τιμολογίου και στελέχους, αναγραφείσα αξία. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Ανακριβές τιμολόγιο Σ.τ.Ε.: 470/1998 Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την ανακρίβεια αυτή και δεν αρκεί η διαφορετική, μεταξύ πρωτόγραφου τιμολογίου και στελέχους, αναγραφείσα αξία. <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, με την ένδικη πράξη επιβλήθηκαν στην αναιρεσίβλητη μεταξύ άλλων 12 πρόστιμα συνολικού ποσού 600.000 δρχ., με την αιτιολογία ότι κατά το διαχειριστικό έτος 1981 έλαβε και καταχώρισε στα βιβλία της ισάριθμα τιμολόγια πώλησης του προμηθευτή της... με αξία μεγαλύτερη από την πραγματική κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 του ΚΦΣ. Την παράβαση αυτή η φορολογική αρχή απέδωσε στην αναιρεσίβλητη κατόπιν αντιπαραβολής των τιμολογίων αυτών με τα αντίστοιχα στελέχη, τα οποία εφύλασσε ο προμηθευτής και στα οποία η αναγραφόμενη αξία ήταν μικρότερη. Αντίθετα, το ως Εφετείο δικάσαν Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η παράβαση εν προκειμένω, εφόσον η φορολογική αρχή δεν απέδειξε ότι η αναγραφόμενη αξία στα τιμολόγια που έλαβε η αναιρεσίβλητη από τον προμηθευτή της δεν συμπίπτει με την αξία των αγαθών και ότι η αναγραφόμενη αξία στα στελέχη ήταν η πραγματική. Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά την οποία μόνη η διαπίστωση διαφοράς μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια που έλαβε η αναιρεσίβλητη κι εκείνης που αναγραφόταν στα στελέχη δεν αρκεί για να αποδοθεί στην αναιρεσίβλητη η παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 20 του ΚΦΣ, είναι επαρκώς αιτιολογημένη και ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η υπό κρίση αίτηση στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο