Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 132/1998 Δαπάνη πυρασφάλειας, που βαρύνει δύο εξάμηνα δύο διαφορετικών ετών, πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, να επιμερισθεί στις δύο χρήσεις, έστω κι αν αφορά ένα συμβόλαιο και μία καταβολή.

(Δαπάνη πυρασφάλειας, που βαρύνει δύο εξάμηνα δύο διαφορετικών ετών, πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, να επιμερισθεί στις δύο χρήσεις, έστω κι αν αφορά ένα συμβόλαιο και μία καταβολή. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Δαπάνες πυρασφάλειας, ως παραγωγική δαπάνη Σ.τ.Ε.: 132/1998 Δαπάνη πυρασφάλειας, που βαρύνει δύο εξάμηνα δύο διαφορετικών ετών, πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, να επιμερισθεί στις δύο χρήσεις, έστω κι αν αφορά ένα συμβόλαιο και μία καταβολή. <------> 6. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε ποσό 229.677 δρχ., το οποίο η αναιρεσίβλητη εταιρία κατέβαλε στην ασφαλιστική εταιρία "......" για πυρασφάλεια των κτιρίων της, με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό αφορά τη χρήση 1980 και όχι την κρινόμενη. Το δικάσαν δικαστήριο διαπίστωσε ότι, όπως προέκυπτε από το υπ' αριθ. 2885252 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε στις 26.5.1981 και αφορούσε το χρονικό διάστημα από 6.6.1981 έως 6.6.1982, κατόπιν δε τούτου έκρινε ότι, ενόψει της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, το ποσό αυτό βαρύνει τη χρήση 1981 και πρέπει να αφαιρεθεί από τα κέρδη της χρήσης αυτής, όπως είχε κρίνει και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι εσφαλμένως αναγνωρίστηκε ως αφαιρετέα δαπάνη το ποσό των 229.676 δρχ., παρ' ότι είχε προβληθεί από το Δημόσιο με το δικόγραφο της έφεσής του ότι η ένδικη χρήση επιβαρύνθηκε με τα ασφάλιστρα δύο περιόδων, ήτοι της περιόδου από 6.6.1980 έως 6.6.1981 και της περιόδου από 6.6.1981 έως 6.6.6.1982. Ο λόγος αυτός αναίρεσης, κατά το μέρος που συνεπάγεται την αμφισβήτηση της, δια της προσβαλλόμενης απόφασης, διαπίστωσης του δικαστηρίου ότι το ένδικο ποσό αφορά μόνο το χρονικό διάστημα από 6.6.1981 έως 6.6.1982 είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, κατά το μέρος όμως που αναφέρεται στο εν λόγω χρονικό διάστημα, στο οποίο άλλωστε, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ανάγεται το ως άνω ποσό ασφαλίστρων, ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης είναι βάσιμος - όπως και ο αντίστοιχος ισχυρισμός που είχε προβληθεί με την έφεση ήταν ουσιώδης - δεδομένου ότι, εφόσον η δαπάνη της ασφάλισης βάρυνε δύο εξάμηνα δύο διαφορετικών ετών, έπρεπε, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, να κατανεμηθεί το ποσό της εις τρόπον ώστε η ένδικη χρήση να επιβαρυνθεί με τα ασφάλιστρα μόνο του δεύτερου εξαμήνου του έτους 1981. Για το λόγο τούτο, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος της αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο