Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2004 ]

Γνωμ.ΣΛΟΤ 11/323/26.02.04 Υποχρεωτική τήρηση τριτοβάθμιων λογαριασμών που ορίζονται από τις γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ.

(Υποχρεωτική τήρηση τριτοβάθμιων λογαριασμών που ορίζονται από τις γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.11/323/26.02.2004 Υποχρεωτική τήρηση τριτοβάθμιων λογαριασμών που ορίζονται από τις γνωματεύσεις του Σ.ΛΟ.Τ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή του λογιστή της 25.2.2004.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ "ΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ"

Σύμφωνα με την γνωμ. του ΕΣΥΛ η τήρηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών του 54 είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται από την συγκεκριμένη γνωμάτευση. Εάν για τις ανάγκες της επιχείρησης τροποποιηθούν οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί αποτελεί το γεγονός αυτό παράβαση;
Συγκεκριμένο παράδειγμα: Ο ΦΠΑ των παγίων καταχωρείται στον λογ/σμό 54.00.28 εάν για αγορά επίπλων χρεωθεί αντί του λογ/σμού 54.00.28 ο λογ/σμός 54.00.24 γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης προκύπτει παράβαση; Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΦΠΑ δαπανών αντί λογ/σμού 54.00.29 δύναται η επιχείρηση να τον παρακολουθεί αναλυτικά με την κατηγορία δαπανών (π.χ. 54.00.61, 54.00.62, 54.00.64 κ.λπ.).

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Με σκοπό τον ομοιόμορφο τρόπο τήρησης της λογιστικής από όλους τους υπόχρεους έχει θεσπισθεί η Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται με βάση το ΕΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980. σύμφωνα με την παράγραφο 1203 του εν λόγω Π.Δ. υποπαραγρ. 4 οι τριτοβάθμιοι λογ/σμοί με υπογράμμιση ή αυτοί που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου είναι υποχρεωτικοί. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται άλλος λογαριασμός - με άλλον κωδικό - εφ όσον για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης πράξεως ή του συγκεκριμένου λογιστικού γεγονότος υπάρχει στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή έχει ορισθεί από το ΣΛΟΤ (ΕΣΥΛ) υποχρεωτικής τήρησης τριτοβάθμιους λογαριασμούς όπως συμβαίνουν με τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του Δευτεροβαθμίου 54.00 ΦΠΑ που έχουν ορισθεί με την ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του ΕΣΥΛ .


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο