Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 2369/1997 Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την έκδοση ΑΠΥ.

(Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την έκδοση ΑΠΥ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Λούνα-παρκ ως δημόσια θεάματα
Σ.τ.Ε.: 2369/1997


Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων
αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε
σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται
στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την
έκδοση ΑΠΥ.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος διατηρεί λούνα-παρκ επί της οδού ... αριθ.
..., με την από 27.1.1989 αίτησή του προς τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Αμαρουσίου
ζήτησε να του επιστραφεί το ποσό των 6.954.288 δρχ., το οποίο κατέβαλε στο
δημόσιο ταμείο, αχρεωστήτως, όπως ισχυριζόταν, ως εισφορά υπέρ του Ε.Ο.Π. για
το χρονικό διάστημα από 1.1.1987 μέχρι 31.12.1987, αφού μετά την έναρξη της
ισχύος του Ν.1642/1986 δεν υποχρεούτο να εκδίδει εισιτήρια, αλλά αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών. Η φορολογική αρχή, με την πιο πάνω αρνητική της απάντηση,
απέρριψε το αίτημα αυτό του αναιρεσίβλητου. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ'
επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, έκρινε ότι μη νόμιμα η φορολογική αρχή
απέρριψε το εν λόγω αίτημα του αναιρεσίβλητου, γιατί μετά την 1.1.1987,
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν.1642/1986, από την οποία έπαψαν να ισχύουν
οι διατάξεις του Α.Ν.505/1937, οι επιχειρήσεις λούνα-παρκ δεν αποτελούν πλέον
επιχειρήσεις δημόσιων θεαμάτων και δεν υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήρια, αλλά
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και, επομένως, από την πιο πάνω ημερομηνία δεν
υπόκεινται στην ένδικη εισφορά, αντικείμενο της οποίας ήταν η συνολική τιμή του
εισιτηρίου. Η κρίση, όμως, αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με τα
εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι νόμιμη, για το λόγο δε αυτό,
βάσιμα προσβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η
προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το
πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο