Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 921/1997 Το ύψος των αγορών, σε συνδυασμό με τις τιμές πώλησης και τους συντελεστές μικτού κέρδους (κέντρων διασκέδασης), δεν αρκούν για τη θεμελίωση και απόδειξη της παράβασης απόκρυψης εσόδων.

(Το ύψος των αγορών, σε συνδυασμό με τις τιμές πώλησης και τους συντελεστές μικτού κέρδους (κέντρων διασκέδασης), δεν αρκούν για τη θεμελίωση και απόδειξη της παράβασης απόκρυψης εσόδων. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Προσδιορισμός εσόδων από εκμεταλλεύσεις κέντρων διασκέδασης
Σ.τ.Ε.: 921/1997


Το ύψος των αγορών, σε συνδυασμό με τις τιμές πώλησης και τους συντελεστές
μικτού κέρδους (κέντρων διασκέδασης), δεν αρκούν για τη θεμελίωση και απόδειξη
της παράβασης απόκρυψης εσόδων.


4. Επειδή, όπως αναφέρεται περαιτέρω στην προσβαλλόμενη απόφαση, στον
αναιρεσίβλητο επεβλήθη με την ένδικη πράξη και πρόστιμο 80.000 δρχ. για
ανακριβή καταχώριση εσόδων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977).
Συγκεκριμένα, ύστερα από επεξεργασία των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης
του αναιρεσίβλητου, η φορολογική αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά το
χρονικό διάστημα από 15.3.1983 μέχρι 6.7.1983 απέκρυψε έσοδα ποσού άνω των
1.068.000 δρχ., για τη θεμελίωση δε του συμπεράσματος αυτού ο έλεγχος
στηρίχθηκε κυρίως στο ύψος των αγορών που πραγματοποίησε ο αναιρεσίβλητος κατά
το πιο πάνω χρονικό διάστημα για ποτά και τρόφιμα, σε συνδυασμό με τις τιμές
πώλησης και τους συντελεστές μικτού κέρδους. Σε σχέση με την παράβαση αυτή, το
διοικητικό εφετείο, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή
του, ότι τα ως άνω δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η φορολογική αρχή και,
ειδικότερα, ο συσχετισμός, γενικά, του ύψους των αγορών με τις τιμές των
προσφερόμενων ειδών και τους συντελεστές μικτού κέρδους, δεν αρκούν για τη
συγκεκριμένη θεμελίωση και απόδειξη της αποδιδόμενης στον αναιρεσίβλητο
παράβασης, έκρινε ότι ορθά ακυρώθηκε από το διοικητικό πρωτοδικείο η ένδικη
πράξη ως προς την παράβαση αυτή. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου, όπως
διατυπώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, είναι νομίμως και επαρκώς
αιτιολογημένη και, συνεπώς, ο λόγος αναίρεσης με τον οποίο υποστηρίζεται το
αντίθετο πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο