Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 4793/1996 Επί ιδιοκτησίας οικοδομής κατ ορόφους το δικαίωμα της προς τα άνω επεκτάσεως της οικοδομής (δικαίωμα υψούν) αποτελεί απόρροια της επί του εδάφους κυριότητας και συνιστά εκμεταλλεύσιμο και, συνεπώς, κληρονομητό περιουσιακό αγαθό, υποκείμενο, ως εκ τούτου, σε φόρο κληρονομίας.

(Επί ιδιοκτησίας οικοδομής κατ ορόφους το δικαίωμα της προς τα άνω επεκτάσεως της οικοδομής (δικαίωμα υψούν) αποτελεί απόρροια της επί του εδάφους κυριότητας και συνιστά εκμεταλλεύσιμο και, συνεπώς, κληρονομητό περιουσιακό αγαθό, υποκείμενο, ως εκ τούτου, σε φόρο κληρονομίας. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες
4. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη
απόφαση, στους αναιρεσείοντες, εκ κληρονομίας του κατά την 27.11.1982
αποβιώσαντος ...... (συζύγου της πρώτης και πατέρα των λοιπών εξ αυτών),
περιήλθε, μεταξύ άλλων, η κυριότης (κατ' ισομοιρίαν) ωρισμένων διαμερισμάτων
πολυκατοικίας, κειμένης στην Αγία Παρασκευή Αττικής (......). Η Φορολογική
Αρχή, με τις ένδικες πράξεις, υπήγαγε σε φόρο κληρονομίας, μεταξύ άλλων, το
δικαίωμα ανεγέρσεως ορόφου στο δώμα της ως άνω οικοδομής. Λόγος της προσφυγής
των αιτούντων, κατά τον οποίο το εν λόγω δικαίωμα δεν υπέκειτο σε φόρο
κληρονομίας, απερρίφθη πρωτοδίκως, του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθορίσαντος
περαιτέρω την υποκειμένη στο φόρο αξία του δικαιώματος τούτου. Με την έφεσή
τους κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως, οι αναιρεσείοντες προέβαλαν σχετικώς και
πάλιν ότι το δικαίωμα υψούν δεν αποτελεί περιουσιακό αγαθό, αλλ' απλήν ελπίδα
και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται κατά νόμον σε φόρο κληρονομίας. Το
Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, έκρινε ότι το δικαίωμα
της προς τα άνω επεκτάσεως οικοδομής αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα υποκείμενο
σε φόρο κληρονομίας και απέρριψε, κατόπιν αυτού, τον ως άνω λόγο εφέσεως ως
(νόμω) αβάσιμο. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως των ειδικωτέρων
αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως προς τη φύση του ανωτέρω
δικαιώματος, είναι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, ορθή και,
συνεπώς, ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την υπό κρίσιν αίτηση λόγος
αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο