Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 4025/1998 Με την υπ αριθ. 4025/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. γίνονται δεκτά (κυρίως) τα κατωτέρω, ως προς την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου στους χώρους τυχερών παιγνίων των καζίνων: α) Με την επιβολή εισιτηρίου εισόδου στους χώρους των τυχερών παιγνίων των καζίνων δεν επιδιώκεται δημιουργία κρατικών εσόδων, αλλά σκοπείται ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων και η αποθάρρυνση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχομένων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. β) Το εισιτήριο αυτό δεν αποτελεί φορολογικό βάρος και, επομένως, η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994 δεν αντίκειται στο άρθρο 78, παρ. 1 και 4 του Συντάγματος. γ) Η διατύπωση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994, η οποία αναφέρεται σε δυνατότητα επιβολής εισιτηρίου σε καζίνα ορισμένων περιοχών, δεν αποκλείει συνολική και ενιαία ρύθμιση (για όλα τα καζίνα).

(Με την υπ αριθ. 4025/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. γίνονται δεκτά (κυρίως) τα κατωτέρω, ως προς την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου στους χώρους τυχερών παιγνίων των καζίνων: α) Με την επιβολή εισιτηρίου εισόδου στους χώρους των τυχερών παιγνίων των καζίνων δεν επιδιώκεται δημιουργία κρατικών εσόδων, αλλά σκοπείται ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων και η αποθάρρυνση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχομένων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. β) Το εισιτήριο αυτό δεν αποτελεί φορολογικό βάρος και, επομένως, η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994 δεν αντίκειται στο άρθρο 78, παρ. 1 και 4 του Συντάγματος. γ) Η διατύπωση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994, η οποία αναφέρεται σε δυνατότητα επιβολής εισιτηρίου σε καζίνα ορισμένων περιοχών, δεν αποκλείει συνολική και ενιαία ρύθμιση (για όλα τα καζίνα). )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Εισιτήρια εισόδου σε καζίνα Σ.τ.Ε.: 4025/1998 Με την υπ' αριθ. 4025/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. γίνονται δεκτά (κυρίως) τα κατωτέρω, ως προς την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου στους χώρους τυχερών παιγνίων των καζίνων: α) Με την επιβολή εισιτηρίου εισόδου στους χώρους των τυχερών παιγνίων των καζίνων δεν επιδιώκεται δημιουργία κρατικών εσόδων, αλλά σκοπείται ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων και η αποθάρρυνση της συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχομένων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. β) Το εισιτήριο αυτό δεν αποτελεί φορολογικό βάρος και, επομένως, η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994 δεν αντίκειται στο άρθρο 78, παρ. 1 και 4 του Συντάγματος. γ) Η διατύπωση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2206/1994, η οποία αναφέρεται σε δυνατότητα επιβολής εισιτηρίου σε καζίνα ορισμένων περιοχών, δεν αποκλείει συνολική και ενιαία ρύθμιση (για όλα τα καζίνα). <------>


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο