Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ πηγής

(Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ πηγής )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Τόκοι υπερημερίας ως καθαρό έσοδο Σ.τ.Ε.: 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ' πηγής <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, μέλος της αναδόχου του δημοσίου έργου "......" Κοινοπραξίας, περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1991 ποσό 1.379.937 δρχ. ως έσοδο Γ' πηγής, υπό την επιφύλαξη ότι το ποσό αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα, διότι αφορά τόκους υπερημερίας, τους οποίους κατέβαλε το Δημόσιο, εντός του έτους 1990, βάσει δικαστικής αποφάσεως, λόγω καθυστερήσεως πληρωμής της αξίας τεχνικού έργου, απορρέουν αμέσως από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και είναι συνυπολογιστέοι στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα και ότι, ορθώς, με την ίδια αιτιολογία, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσιβλήτου εταιρίας, ακύρωσε την ένδικη αρνητική απάντηση της Φορολογικής Αρχής και δέχθηκε την επιφύλαξη της εταιρίας. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι οι τόκοι υπερημερίας δεν θεωρούνται ως αμέσως απορρέοντες από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και, επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, έπρεπε να φορολογηθούν ως έσοδο Γ' πηγής. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο