Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1999 ]

ΣτΕ 1314/1999 Μετά την έκδοση προσωρινού φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και εφόσον μ αυτό η Φορολογική Δήλωση χαρακτηριστεί ανακριβής, η Φορολογική Αρχή μπορεί να εκδώσει πράξη επιβολής προστίμου, χωρίς να αναμένει τον προσδιορισμό του (ενδεχόμενου) συμπληρωματικού εισοδήματος από άλλη πηγή, εφόσον διατυπωθεί σχετική επιφύλαξη

(Μετά την έκδοση προσωρινού φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και εφόσον μ αυτό η Φορολογική Δήλωση χαρακτηριστεί ανακριβής, η Φορολογική Αρχή μπορεί να εκδώσει πράξη επιβολής προστίμου, χωρίς να αναμένει τον προσδιορισμό του (ενδεχόμενου) συμπληρωματικού εισοδήματος από άλλη πηγή, εφόσον διατυπωθεί σχετική επιφύλαξη )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Πρόσθετοι φόροι - πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης Σ.τ.Ε.: 1314/1999 Μετά την έκδοση προσωρινού φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και εφόσον μ' αυτό η Φορολογική Δήλωση χαρακτηριστεί ανακριβής, η Φορολογική Αρχή μπορεί να εκδώσει πράξη επιβολής προστίμου, χωρίς να αναμένει τον προσδιορισμό του (ενδεχόμενου) συμπληρωματικού εισοδήματος από άλλη πηγή, εφόσον διατυπωθεί σχετική επιφύλαξη <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη Ανώνυμη Εταιρία δήλωσε, για το ένδικο οικονομικό έτος 1983, ως φορολογητέο εισόδημα ποσό 2.049.246 δρχ., προερχόμενο από την άσκηση επιχειρήσεως εισαγωγής και εμπορίας ετοίμων φαρμάκων και καλλυντικών, καθώς και παρασκευής φαρμάκων, καλλυντικών και αντηλιακών, εφευρέσεων διαφόρων αλλοδαπών οίκων. Η Φορολογική Αρχή, όμως, κατόπιν ελέγχου, εξέδωσε το υπ' αριθ. 504α'/26.5.1986 μερικό (προσωρινό) φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, με το οποίο προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα της αναιρεσίβλητης στο ποσό των 38.467.411 δρχ. και επιφυλάχθηκε για τον προσδιορισμό του εισοδήματός της από τη συμμετοχή της σε μια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Συγχρόνως, η Φορολογική Αρχή χαρακτήρισε τη φορολογική δήλωση της αναιρεσίβλητης ως ανακριβή και, ενόψει της διαφοράς του φόρου που διαπίστωσε και ανερχόταν σε 16.388.173 δρχ., επέβαλε εις βάρος της πρόστιμο 800.000 δρχ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.820/1978, το οποίο κατελόγισε με την υπ' αριθ. 257/26.5.1986 πράξη. Το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο έκρινε, όπως και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ότι δεν ήταν νόμιμη η επιβολή προστίμου εις βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας, καθόσον η ένδικη πράξη εκδόθηκε προώρως, πριν δηλαδή από τον οριστικό προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος της αναιρεσίβλητης. Η κρίση, όμως, αυτή της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν είναι ορθή, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη και, συνεπώς, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο