Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 4119/1997 Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού

(Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΒοηθήματα σε συνταξιούχους της επιχείρησης
Σ.τ.Ε.: 4119/1997

Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ
της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά
την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον
των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι
δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού


14. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο αναγνώρισε προς έκπτωση: α) δαπάνη
3.055.792 δρχ., σχετική με έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των
συνταξιούχων της αναιρεσίβλητης, β) δαπάνη 45.879.301 δρχ., αναφερόμενη σε
βοηθήματα καταβαλλόμενα σ' αυτούς προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της
λαμβανόμενης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την
ημέρα της συνταξιοδότησής τους και γ) δαπάνη 3.777.602 δρχ., σχετική με
κονδύλιο που καταβλήθηκε σε απολυθέντες υπαλλήλους της αναιρεσίβλητης, επιπλέον
της νόμιμης αποζημίωσης, με τη σκέψη ότι οι δαπάνες αυτές είναι παραγωγικές,
διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο προσωπικό της
αναιρεσίβλητης και συμβάλλουν μ' αυτό τον τρόπο στην καλύτερη απόδοσή της. Η
κρίση αυτή του Δικαστηρίου της ουσίας είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη,
διότι, υπό τα βεβαιούμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικά, οι εν λόγω
δαπάνες ήταν πράγματι παραγωγικές κατά το νόμο, ο περί του αντιθέτου δε λόγος
αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος (βλ. Σ.τ.Ε.1611/1983, 792, 3735/1988
κ.λπ.). Εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο η κρίση αυτή είναι
ανεπαρκώς αιτιολογημένη, διότι το Διοικητικό Εφετείο δεν παραθέτει στοιχεία που
να πείθουν για τη συνέχιση των ως άνω παροχών στο μέλλον, είναι αβάσιμος, διότι
για την κρίση περί παραγωγικότητας των ως άνω δαπανών δεν είναι αναγκαία
σχετική διαπίστωση. Τέλος, η έκπτωση της τελευταίας ως άνω δαπάνης, της
αναφερομένης στην επιπλέον αποζημίωση απολυθέντων υπαλλήλων, δεν απεκλείετο από
το γεγονός ότι η αυξημένη αυτή αποζημίωση εδίδετο από την αναιρεσίβλητη σε
όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους της (βλ. Σ.τ.Ε.2993/1991) και, συνεπώς, ο
σχετικός λόγος εφέσεως δεν ήταν ουσιώδης και νομίμως απερρίφθη σιωπηρά από το
Διοικητικό Εφετείο, ο περί του αντιθέτου δε λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος
ως αβάσιμος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο