Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 3794/1995 Η έκδοση αντιτύπων στοιχείων με τη μέθοδο της αντιγραφής από το πρωτότυπο, χωρίς δηλαδή τη χρήση χημικού χάρτη, δεν είναι σύννομος

(Η έκδοση αντιτύπων στοιχείων με τη μέθοδο της αντιγραφής από το πρωτότυπο, χωρίς δηλαδή τη χρήση χημικού χάρτη, δεν είναι σύννομος )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

<------> 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε βάρος του προαναφερθέντος δικαιοπαρόχου των αναιρεσιβλήτων, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας δερμάτων, επεβλήθη πρόστιμο για παράβαση της ανωτέρω διατάξεως, διότι σε ορισμένα αντίτυπα Δελτίων Αποστολής η ποσότητα των διακινηθέντων αγαθών είχε αναγραφεί όχι με τη χρήση χημικού χάρτου, αλλά με τη χρήση στυλό. Το δικάσαν Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι δεν απαγορεύεται η έκδοση των αντιτύπων με τη μέθοδο της αντιγραφής από το πρωτότυπο με το χέρι, με στυλό ή με γραφομηχανή, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη, η έκδοση των αντιτύπων μπορεί να γίνει όχι μόνο με τη χρήση χημικού χάρτη, αλλά και κατ' άλλον πρόσφορο τρόπο. Η κρίση όμως αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο προς νέα κρίση.

7. Επειδή, επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο