Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 916/1998 Η Εκθεση Ελέγχου είναι ακυρωτέα, αν δεν αναφέρει με σαφήνεια πού, πότε και πώς ελέγχθηκε ο φορολογούμενος και ποιες ακριβώς ήσαν και πού εντοπίσθηκαν οι παρατυπίες

(Η Εκθεση Ελέγχου είναι ακυρωτέα, αν δεν αναφέρει με σαφήνεια πού, πότε και πώς ελέγχθηκε ο φορολογούμενος και ποιες ακριβώς ήσαν και πού εντοπίσθηκαν οι παρατυπίες )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εκθεση Ελέγχου - Ελλείψεις αυτής Σ.τ.Ε. 916/1998 Η Εκθεση Ελέγχου είναι ακυρωτέα, αν δεν αναφέρει με σαφήνεια πού, πότε και πώς ελέγχθηκε ο φορολογούμενος και ποιες ακριβώς ήσαν και πού εντοπίσθηκαν οι παρατυπίες <------> 3. Επειδή, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, το ένδικο πρόστιμο επεβλήθη στην αναιρεσίβλητη, διότι, σύμφωνα με τη σχετική, από 2.2.1992, Εκθεση Eλέγχου, στις υποβληθείσες από αυτήν καταστάσεις Τιμολογίων έτους 1989 είχαν διαπιστωθεί "πολλές παραλείψεις και παρατυπίες οφειλόμενες στη λανθασμένη αναγραφή ή μη αναγραφή στοιχείων, τη μη αναγραφή ΑΦΜ της επιχείρησης κ.λπ.", κατά παράβαση των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977). Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, με τη σκέψη ότι στην εν λόγω Εκθεση δεν ανεφέρετο πού, πότε και πώς ελέγχθηκε η αναιρεσίβλητη και ακόμη ποιες ακριβώς ήσαν και πού εντοπίσθηκαν οι διαπιστωθείσες παρατυπίες, χωρίς οι ελλείψεις αυτές της Εκθέσεως να αναπληρώνονται από άλλα στοιχεία του φακέλου, έκρινε ότι δεν θεμελιωνόταν η αποδοθείσα στην εταιρία παράβαση. 4. Επειδή, με τον προβαλλόμενο δια της υπό κρίσιν αιτήσεως μόνο λόγο αναιρέσεως υποστηρίζεται, κατ' επίκληση του κειμένου της ένδικης Eκθέσεως Ελέγχου, ότι περιείχοντο σ' αυτήν τα θεωρηθέντα από το δικαστήριο ως ελλείποντα στοιχεία και, ειδικότερα, ότι ανεφέρετο κατά συγκεκριμένο τρόπο η αποδοθείσα στην αναιρεσίβλητη παράβαση, συνισταμένη στην παράλειψη αναγραφής του Αριθμού Φορολογικού της Μητρώου στην υποβληθείσα κατά το έτος 1989 συγκεντρωτική κατάσταση Τιμολογίων της. Ο λόγος όμως αυτός αναιρέσεως, έτσι όπως προβάλλεται, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι πλήσσει ευθέως την ανέλεγκτη κατ' αναίρεσιν ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου ως προς το περιεχόμενο της ανωτέρω Εκθέσεως. 5. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινομένη αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί στο σύνολό της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο