Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 912/1998 Η απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων είναι απορριπτέα αν δεν τηρηθεί ο τύπος και δεν ειδοποιηθεί ο επιτηδευματίας για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, στην οποία δικαιούται ν αναπτύξει τις απόψεις του

(Η απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων είναι απορριπτέα αν δεν τηρηθεί ο τύπος και δεν ειδοποιηθεί ο επιτηδευματίας για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, στην οποία δικαιούται ν αναπτύξει τις απόψεις του )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Απόφαση Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων Σ.τ.Ε. 912/1998 Η απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων είναι απορριπτέα αν δεν τηρηθεί ο τύπος και δεν ειδοποιηθεί ο επιτηδευματίας για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, στην οποία δικαιούται ν' αναπτύξει τις απόψεις του <------> 5. Επειδή, όπως βεβαιώνεται με το υπ' αριθ. 1014307/88/0015/3.2.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση 15η Βιβλίων και Στοιχείων, Τμήμα Α'), προς το Δικαστήριο "δεν είχε γνωστοποιηθεί στον επιτηδευματία η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων", κατά την οποία εξετάσθηκε και απορρίφθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφασή της, το αναφερόμενο στην πρώτη σκέψη της παρούσης απόφασης αίτημα της αιτούσας εταιρίας. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του πιο πάνω ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και, για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να ακυρωθεί, είναι δε χωρίς σημασία από την εξεταζόμενη άποψη, όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη σκέψη, το ότι η αιτούσα εταιρία "δεν είχε διατυπώσει αίτημα παράστασης κατά τη συνεδρίαση, στην αίτησή της προς την Ε.Λ.Β.", τα αντιθέτως δε υποστηριζόμενα από τη Διοίκηση με το ίδιο πιο πάνω έγγραφό της είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Επειδή, μετά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο, αποβαίνει αλυσιτελής η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακυρώσεως...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο