Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 824/1998 Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες

(Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Επισκευή αυτοκινήτου Σ.τ.Ε. 824/1998 Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες <------> 2. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε έλεγχο που έγινε, στις 14.1.1988, στην επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος διατηρούσε συνεργείο αυτοκινήτων στο Ν. Ηράκλειο και τηρούσε βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΦΣ, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, προσφορά του για το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... αυτοκίνητο, στην οποία αναγράφονταν ανταλλακτικά για τοποθέτηση αξίας 82.470 δρχ. και εργασίες για εκτέλεση αξίας 66.500 δρχ. Το εν λόγω αυτοκίνητο, σύμφωνα με το βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων αυτοκινήτων του αναιρεσιβλήτου, είχε παραμείνει στο συνεργείο του για 2 1/2 μήνες (από 6.4.1982 έως 18.6.1982), ενώ ο αναιρεσίβλητος είχε εκδώσει, για τις εργασίες που έγιναν σ' αυτό, την υπ' αριθ. 95/18.6.1982 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, με είδος εργασιών την επισκευή τεσσάρων φτερών και αξία 1.100 δρχ. Το φορολογικό αυτό στοιχείο κρίθηκε από τη φορολογική αρχή ανακριβές ως προς το είδος και την αξία, εφόσον η αναφερόμενη εργασία είναι άσχετη με αυτές για τις οποίες δόθηκε η προσφορά. Επίσης, η φορολογική αρχή έκρινε ότι ο αναιρεσίβλητος δεν εξέδωσε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στο ανωτέρω αυτοκίνητο. Ενόψει αυτών, με την επίδικη πράξη της φορολογικής αρχής επιβλήθηκε στον αναιρεσίβλητο πρόστιμο, μεταξύ άλλων για: (α) ανακριβή έκδοση της υπ' αριθ. 95/18.6.1982 Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και (β) πώληση αγαθών στις 18.6.1982, χωρίς έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1 και 47, παρ. 1 του ΚΦΣ. Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αντίθετα, δέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται η ανακρίβεια της ανωτέρω Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, αφενός μεν διότι η εργασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω αυτοκίνητο αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του αναιρεσιβλήτου, αφετέρου δε διότι δεν προκύπτει η πραγματοποίηση και των υπόλοιπων εργασιών που αναφέρονται στην προσφορά αυτή και η καταβολή του ποσού των 66.500 δρχ. Εξ άλλου, κατά το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, δεν αποδεικνύεται η πώληση των ανταλλακτικών που αναφέρονται στην ανωτέρω προσφορά και η καταβολή του ποσού των 82.470 δρχ. Εν όψει αυτών, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι παραβάσεις που αποδόθηκαν στον αναιρεσίβλητο δεν αποδείχθηκαν από τη φορολογική αρχή και απέρριψε την έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία είχε κρίνει ομοίως και είχε ακυρώσει την επίδικη πράξη. Με το περιεχόμενο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Τέλος, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίον το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε τα διδάγματα της κοινής πείρας, σύμφωνα με τα οποία, εφόσον το ανωτέρω αυτοκίνητο παρέμεινε επί 2 1/2 μήνες στο συνεργείο του αναιρεσιβλήτου, πραγματοποιήθηκαν σ' αυτό επισκευές πολύ μεγαλύτερης αξίας από 1.100 δρχ. που ανεγράφησαν στην οικεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, διότι το συμπέρασμα αυτό δεν αποτελεί δίδαγμα κοινής πείρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο