Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 817/1998 Η επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης δεν προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης ελέγχου

(Η επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης δεν προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης ελέγχου )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Πρόστιμο επί μη εκδόσεως Απόδειξης Λιανικής Σ.τ.Ε. 817/1998 Η επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης δεν προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης ελέγχου <------> 5. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα εκτιθέμενα στην προβαλλομένη απόφαση, με το υπ' αριθ. 1020/2331/9α/8.8.1994 έγγραφο της Αγορανομίας Αθηνών κοινοποιήθηκε στην αναιρεσείουσα Φορολογική Αρχή μηνυτήρια αναφορά οργάνων της Υπηρεσίας αυτής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία προέκυπτε ότι ο αναιρεσίβλητος, εκμεταλλευόμενος αναψυκτήριο στην οδό Αθηνάς αρ. 67 στην Αθήνα, είχε πωλήσει, στις 26.6.1994, μία μπουγάτσα χωρίς να εκδώσει Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως. Επί τη βάσει της αναφοράς αυτής, η Φορολογική Αρχή εξέδωσε την ένδικη πράξη, με την οποία επέβαλε στον αναιρεσίβλητο πρόστιμο 100.000 δρχ., λόγω παραβάσεως των άρθρων 13, παρ. 1 και 32, παρ. 1 του Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α'). Το Διοικητικό Πρωτοδικείο ακύρωσε την πράξη ως νομικώς πλημμελή, λόγω μη προηγουμένης συντάξεως της εκ των άρθρων 34, παρ. 2 και 36 του ως άνω Κώδικος απαιτουμένης εκθέσεως ελέγχου από τη Φορολογική Αρχή. Κατά την εφαρμοστέα, όμως, εν όψει των γενομένων δεκτών με την προσβαλλομένη απόφαση, διάταξη του άρθρου 47, παρ. 4 του Ν.2065/1992, για την επιβολή προστίμου, στην προκειμένη περίπτωση, δεν απαιτείτο η σύνταξη εκθέσεως ελέγχου από τη Φορολογική Αρχή. Συνεπώς, η παρά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη εξενεχθείσα κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεσις που χρήζει διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο