Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 603/1998 Οι εργασίες γεωτρήσεων προς άντληση ύδατος συνιστούν εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων και συνεπώς τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να εξευρίσκονται με βάση τις ειδικές διατάξεις περί εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων

(Οι εργασίες γεωτρήσεων προς άντληση ύδατος συνιστούν εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων και συνεπώς τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να εξευρίσκονται με βάση τις ειδικές διατάξεις περί εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Γεωτρήσεων επιχειρήσεις Σ.τ.Ε. 603/1998 Οι εργασίες γεωτρήσεων προς άντληση ύδατος συνιστούν εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων και συνεπώς τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να εξευρίσκονται με βάση τις ειδικές διατάξεις περί εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων <------> 3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης, η οποία, κατά την κρινόμενη χρήση 1/1-31.12.1981, είχε ως αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση γεωτρήσεων προς άντληση ύδατος και είχε τηρήσει βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προσδιορίσθηκαν από τη φορολογική αρχή εξωλογιστικώς. Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι εργασίες γεωτρήσεων προς άντληση ύδατος συνιστούν, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 36α', παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, εργασίες κατασκευής τεχνικού έργου και συνεπώς τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης έπρεπε να εξευρεθούν σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις και όχι τις γενικές διατάξεις του άρθρου 33α', παρ. 2, περ. γ' του ίδιου Ν.Δ. Με τις σκέψεις αυτές, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχαν ακυρωθεί οι επίδικες πράξεις ως νομικώς πλημμελείς. Η κρίση αυτή του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου είναι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμη, ο περί του αντιθέτου δε λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Περαιτέρω, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίον το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και υπό την ανωτέρω εκδοχή της φορολόγησης των κερδών της αναιρεσίβλητης βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 36α', παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, έπρεπε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 75, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, να μεταρρυθμίσει και όχι να ακυρώσει τις επίδικες πράξεις, είναι απορριπτέος, προεχόντως διότι, όπως ήδη εκτέθηκε, οι πράξεις αυτές δεν ακυρώθηκαν από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αλλά από το Πρωτοβάθμιο, κατά της σχετικής δε κρίσεως της πρωτόδικης αποφάσεως δεν προβλήθηκε από το Δημόσιο λόγος εφέσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο